Polityka prywatności

Przetwarzanie danych osobowych. Informacja dla Internautów.

Na podstawie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO (GDPR),  ze zgłoszeniami na stronie www.sandbus.pl o. informuję że:

1. Dane osobowe udostępnione w formularzu kontaktowym wpisane przez osobę zgłaszającą informacje poprzez formularz wykorzystywane są wyłącznie w celu kontaktu z tą osobą.

2. Administratorem danych osobowych jest Krystian Ślebocki SAND-BUS Adres kontaktowy:
sandbus@sandbus.pl .

3. Podane dane osobowe mogą być przechowywane w formie dokumentu fizycznego oraz elektronicznego, a także w formie uporządkowanego zbioru danych w systemie informatycznym przez czas nieokreślony

4. Osobie przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu zamówienia pojazdu lub kontaktu za pomocą formularza na stronie internetowej.

6. Powierzone dane nie są udostępniane innym podmiotom w celach marketingowych.

7. Powierzone dane są udostępnione innym podmiotom do dalszego przetwarzania. Usługa hostingu – umożliwienie zamówienia pojazdu oraz kontaktu za pomocą formularza na stronie internetowej.