Kutno – Łódź


UWAGA!

Ze względu na zamknięcie skrzyżowania Kościuszki/Struga, od dnia 21.08.2023 r. trasa zostaje skrócona do przystanku Zachodnia/Manufaktura (przystanek końcowy) i Zachodnia/Lutomierska (przystanek początkowy).

 

 UWAGA!           

Informujemy, że sprzedaż biletów miesięcznych odbywa się do ostatniego dnia miesiąca.

W okresie sprzedaży biletów miesięcznych 27-31.05.24 r.( z wyłączeniem 30.05) biuro jest czynne w godzinach 9:00-17:00.

Zakup biletu po zakończeniu miesiąca nie będzie możliwy!

Oznaczenie A - autobus obowiązuje od 1.09.2022.W wyjątkowych sytuacjach, przewoźnik zastrzega sobie prawo do wykonania kursów oznaczonych ,,A" do wykonywania ich przez busy. 

1Kutno, PKP ul. 3 Maja

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK

4:00, 4:50A, 5:30, 6:20A, 7:00, 7:40, 8:40A, 9:40, 10:30, 11:10, 12:00, 13:10A, 13:40, 14:35, 15:25A, 16:15, 17:15A, 18:45, 20:30A


SOBOTY

4:50, 5:30, 6:20, 7:40, 8:40, 9:40, 10:30, 12:00, 13:10, 14:35, 15:25, 16:15, 17:15, 18:45, 20:30

NIEDZIELE I ŚWIĘTA

5:30, 6:20, 8:40, 10:30, 12:00, 13:10, 14:35, 16:15A, 17:15, 18:45A, 20:30

 • A - autobus

BUSY NIE KURSUJĄ W NOWY ROK (1.I), W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH I W BOŻE NARODZENIE (25.XII)
2Kutno, Kościuszki Stadion

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK

3:55, 4:45A, 5:20, 6:10A, 6:50

SOBOTY

4:45, 5:20, 6:10

NIEDZIELE I ŚWIĘTA

5:20, 6:10

 • A - autobus

BUSY NIE KURSUJĄ W NOWY ROK (1.I), W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH I W BOŻE NARODZENIE (25.XII)
3Kutno, 29-go Listopada/PZU

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK

4:02, 4:52A, 5:32, 6:22A, 7:02, 7:42, 8:42A, 9:42, 10:32, 11:12, 12:02, 13:12A, 13:42, 14:37, 15:27A, 16:17, 17:17, 18:47, 20:32A

SOBOTY

4:52, 5:32, 6:22, 7:42, 8:42, 9:42, 10:32, 12:02, 13:12, 14:37, 15:27, 16:17, 17:17, 18:47, 20:32

NIEDZIELE I ŚWIĘTA

5:32, 6:22, 8:42, 10:32, 12:02, 13:12, 14:37, 16:17A, 17:17, 18:47A, 20:32

 • A - autobus

BUSY NIE KURSUJĄ W NOWY ROK (1.I), W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH I W BOŻE NARODZENIE (25.XII)
4Kutno, al. Jana Pawła II

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK

4:04, 4:54A, 5:34, 6:25A, 7:04, 7:44, 8:44A, 9:44, 10:34, 11:14, 12:04, 13:14A, 13:44, 14:39, 15:30A, 16:19, 17:19, 18:49, 20:34A

SOBOTY

4:54, 5:34, 6:25, 7:44, 8:44, 9:44, 10:34, 12:04, 13:14, 14:39, 15:30, 16:19, 17:19, 18:49, 20:34

NIEDZIELE I ŚWIĘTAE

5:34, 6:25, 8:44, 10:34, 12:04, 13:14, 14:39, 16:19A, 17:19, 18:49A, 20:34

 • A - autobus

BUSY NIE KURSUJĄ W NOWY ROK (1.I), W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH I W BOŻE NARODZENIE (25.XII)
5Kutno, Wyszyńskiego

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK

4:05, 4:55A, 5:35, 6:26A, 7:05, 7:45, 8:45A, 9:45, 10:35, 11:15, 12:05, 13:15A, 13:45, 14:40, 15:31A, 16:20, 17:20, 18:50, 20:35A

SOBOTY

4:55, 5:35, 6:26, 7:45, 8:45, 9:45, 10:35, 12:05, 13:15, 14:40, 15:31, 16:20, 17:20, 18:50, 20:35

NIEDZIELE I ŚWIĘTA

5:35, 6:26, 8:45, 10:35, 12:05, 13:15, 14:40, 16:20A, 17:20, 18:50A, 20:35

 • A - autobus

BUSY NIE KURSUJĄ W NOWY ROK (1.I), W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH I W BOŻE NARODZENIE (25.XII)
6Kutno, Troczewskiego

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK

4:06, 4:56A, 5:36, 6:28A, 7:06, 7:46, 8:46A, 9:46, 10:36, 11:17, 12:06, 13:16A, 13:46, 14:41, 15:33A, 16:21, 17:21A, 18:51, 20:36A

SOBOTY

4:56, 5:36, 6:28, 7:46, 8:46, 9:46, 10:36, 12:06, 13:16, 14:41, 15:33, 16:21, 17:21, 18:51, 20:36

NIEDZIELE I ŚWIĘTA

5:36, 6:28, 8:46, 10:36, 12:06, 13:16, 14:41, 16:21A, 17:21, 18:51A, 20:36

 • A - autobus

BUSY NIE KURSUJĄ W NOWY ROK (1.I), W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH I W BOŻE NARODZENIE (25.XII)
7Kutno, Łąkoszyńska/bloki

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK

4:09, 4:59A, 5:39, 6:32A, 7:09, 7:49, 8:49A, 9:49, 10:39, 11:20, 12:09, 13:19A, 13:49, 14:44, 15:36A, 16:24, 17:24, 18:54, 20:39A

SOBOTY

4:59, 5:39, 6:32, 7:49, 8:49, 9:49, 10:39, 12:09, 13:19, 14:44, 15:36, 16:24, 17:24, 18:54, 20:39

NIEDZIELE I ŚWIĘTA

5:39, 6:32, 8:49, 10:39, 12:09, 13:19, 14:44, 16:24A, 17:24,18:54A,20:39

 • A - autobus

BUSY NIE KURSUJĄ W NOWY ROK (1.I), W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH I W BOŻE NARODZENIE (25.XII)
8Wały

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK

4:15, 5:05A, 5:45, 6:38A, 7:15, 7:55, 8:55A, 9:55, 10:45, 11:26, 12:15, 13:25A, 13:55, 14:50, 15:42A, 16:30, 17:30A, 19:00, 20:45A

SOBOTY

5:05, 5:45, 6:38, 7:55, 8:55, 9:55, 10:45, 12:15, 13:25, 14:50, 15:42, 16:30, 17:30, 19:00, 20:45

NIEDZIELE I ŚWIĘTA

5:45, 6:38, 8:55, 10:45, 12:15, 13:25, 14:50, 16:30A, 17:30, 19:00A, 20:45

 • A - autobus

BUSY NIE KURSUJĄ W NOWY ROK (1.I), W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH I W BOŻE NARODZENIE (25.XII)
9Malewo

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK

4:17, 5:07A, 5:47, 6:40A, 7:17, 7:57, 8:57A, 9:57, 10:47, 11:28, 12:17, 13:27A, 13:57, 14:52, 15:44A, 16:32, 17:32, 19:02, 20:47A

SOBOTY

5:07, 5:47, 6:40, 7:57, 8:57, 9:57, 10:47, 12:17, 13:27, 14:52, 15:44, 16:32, 17:32, 19:02, 20:47

NIEDZIELE I ŚWIĘTA

5:47, 6:40, 8:57, 10:47, 12:17, 13:27, 14:52, 16:32A, 17:32, 19:02A, 20:47

 • A - autobus

BUSY NIE KURSUJĄ W NOWY ROK (1.I), W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH I W BOŻE NARODZENIE (25.XII)
10Rybie

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK

4:19, 5:09A, 5:49, 6:42A, 7:19, 7:59, 8:59A, 9:59, 10:49, 11:30, 12:19, 13:29A, 13:59, 14:54, 15:46A, 16:34, 17:34A, 19:04, 20:49A

SOBOTY

5:09, 5:49, 6:42, 7:59, 8:59, 9:59, 10:49, 12:19, 13:29, 14:54, 15:46, 16:34, 17:34, 19:04, 20:49

NIEDZIELE I ŚWIĘTA

5:49, 6:42,8:59, 10:49, 12:19, 13:29, 14:54, 16:34A, 17:34, 19:04A, 20:49

 • A - autobus

BUSY NIE KURSUJĄ W NOWY ROK (1.I), W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH I W BOŻE NARODZENIE (25.XII)
11Młogoszyn

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK

4:22, 5:12A, 5:52, 6:45A, 7:22, 8:02, 9:02A, 10:02, 10:52, 11:33, 12:22, 13:32A, 14:02, 14:57, 15:49A, 16:37, 17:37A, 19:07, 20:52A

SOBOTY

5:12, 5:52, 6:45, 8:02, 9:02, 10:02, 10:52, 12:22, 13:32, 14:57, 15:49, 16:37, 17:37, 19:07, 20:52

NIEDZIELE I ŚWIĘTA

5:52, 6:45, 9:02, 10:52, 12:22, 13:32, 14:57, 16:37A, 17:37, 19:07A, 20:52

 • A - autobus

BUSY NIE KURSUJĄ W NOWY ROK (1.I), W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH I W BOŻE NARODZENIE (25.XII)
12Pęcławice

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK

4:25, 5:15A, 5:55, 6:48A, 7:25, 8:05, 9:05A, 10:05, 10:55, 11:36, 12:25, 13:35A, 14:05, 15:00, 15:52A, 16:40, 17:40, 19:10, 20:55A

SOBOTY

5:15, 5:55, 6:48, 8:05, 9:05, 10:05, 10:55, 12:25, 13:35, 15:00, 15:52, 16:40, 17:40, 19:10, 20:55

NIEDZIELE I ŚWIĘTA

5:55, 6:48, 9:05, 10:55, 12:25, 13:35, 15:00, 16:40A, 17:40, 19:10A, 20:55

 • A - autobus

BUSY NIE KURSUJĄ W NOWY ROK (1.I), W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH I W BOŻE NARODZENIE (25.XII)
13Górki Pęcławskie

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK

4:27, 5:17A, 5:57, 6:50A, 7:27, 8:07, 9:07A, 10:07, 10:57, 11:38, 12:27, 13:37A, 14:07, 15:02, 15:54A, 16:42, 17:42, 19:12, 20:57A

SOBOTY

5:17, 5:57, 6:50, 8:07, 9:07, 10:07, 10:57, 12:27, 13:37, 15:02, 15:54, 16:42, 17:42, 19:12, 20:57

NIEDZIELE I ŚWIĘTA

5:57, 6:50, 9:07, 10:57, 12:27, 13:37, 15:02, 16:42A, 17:42, 19:12A, 20:57

 • A - autobus

BUSY NIE KURSUJĄ W NOWY ROK (1.I), W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH I W BOŻE NARODZENIE (25.XII)
14Rogaszyn

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK

4:28, 5:18A, 5:58, 6:52A, 7:28, 8:08, 9:08A, 10:08, 10:58, 11:39, 12:28, 13:38A, 14:08, 15:03, 15:55A, 16:43, 17:43, 19:13, 20:58A

SOBOTY

5:18, 5:58, 6:52, 8:08, 9:08, 10:08, 10:58, 12:28, 13:38, 15:03, 15:55, 16:43, 17:43, 19:13, 20:58

NIEDZIELE I ŚWIĘTA

5:58, 6:52, 9:08, 10:58, 12:28, 13:38, 15:03, 16:43A, 17:43, 19:13A, 20:58

 • A - autobus

BUSY NIE KURSUJĄ W NOWY ROK (1.I), W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH I W BOŻE NARODZENIE (25.XII)
15Michałówka II

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK

4:30, 5:20A, 6:00, 6:54A, 7:30, 8:10, 9:10A, 10:10, 11:00, 11:41, 12:30, 13:40A, 14:10, 15:05, 15:57A, 16:45, 17:45, 19:15, 21:00A

SOBOTY

5:20, 6:00, 6:54, 8:10, 9:10, 10:10, 11:00, 12:30, 13:40, 15:05, 15:57, 16:45, 17:45, 19:15, 21:00

NIEDZIELE I ŚWIĘTA

6:00, 6:54, 9:10, 11:00, 12:30, 13:40, 15:05, 16:45A, 17:45, 19:15A, 21:00

 • A - autobus

BUSY NIE KURSUJĄ W NOWY ROK (1.I), W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH I W BOŻE NARODZENIE (25.XII)
16Piekary

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK

4:32, 5:22A, 6:02, 6:56A, 7:32, 8:12, 9:12A, 10:12, 11:02, 11:43, 12:32, 13:42A, 14:12, 15:07, 15:59A, 16:47, 17:47, 19:17, 21:02A

SOBOTY

5:22, 6:02, 6:56, 8:12, 9:12, 10:12, 11:02, 12:32, 13:42, 15:07,15:59, 16:47, 17:47, 19:17, 21:02

NIEDZIELE I ŚWIĘTA

6:02, 6:56, 9:12, 11:02, 12:32, 13:42, 15:07, 16:47A, 17:47, 19:17A, 21:02

 • A - autobus

BUSY NIE KURSUJĄ W NOWY ROK (1.I), W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH I W BOŻE NARODZENIE (25.XII)
17Piątek

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK

4:35, 5:25A, 6:05, 6:59A, 7:35, 8:15, 9:15A, 10:15, 11:05, 11:46, 12:35, 13:45A, 14:15, 15:10, 16:02A, 16:50, 17:50, 19:20, 21:05A

SOBOTY

5:25, 6:05, 6:59, 8:15, 9:15, 10:15, 11:05, 12:35, 13:45, 15:10, 16:02, 16:50, 17:50, 19:20, 21:05

NIEDZIELE I ŚWIĘTA

6:05, 6:59, 9:15, 11:05, 12:35, 13:45, 15:10, 16:50A, 17:50, 19:20A, 21:05

 • A - autobus

BUSY NIE KURSUJĄ W NOWY ROK (1.I), W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH I W BOŻE NARODZENIE (25.XII)
18Krzyszkowice II

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK

4:39, 5:29A, 6:09, 7:03A, 7:39, 8:19, 9:19A, 10:19, 11:09, 11:50, 12:39, 13:49A, 14:19, 15:14, 16:06A, 16:54, 17:54, 19:24, 21:09A

SOBOTY

5:29, 6:09, 7:03, 8:19, 9:19, 10:19, 11:09, 12:39, 13:49, 15:14, 16:06, 16:54, 17:54, 19:24, 21:09

NIEDZIELE I ŚWIĘTA

6:09, 7:03, 9:19, 11:09, 12:39, 13:49, 15:14, 16:54A, 17:54, 19:24A, 21:09

 • A - autobus

BUSY NIE KURSUJĄ W NOWY ROK (1.I), W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH I W BOŻE NARODZENIE (25.XII)
19Gieczno, Cmentarz

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK

4:40, 5:34A, 6:15, 7:09A, 7:45, 8:25, 9:25A, 10:25, 11:15, 11:56, 12:45, 13:55A, 14:25, 15:20, 16:12A, 17:00, 18:00, 19:30, 21:14A

SOBOTY

5:34, 6:15, 7:09, 8:25, 9:25, 10:25, 11:15, 12:45, 13:55, 15:20, 16:12, 17:00, 18:00, 19:30, 21:14

NIEDZIELE I ŚWIĘTA

6:15, 7:09, 9:25, 11:15, 12:45, 13:55, 15:20, 17:00A, 18:00, 19:30A, 21:14

 • A - autobus

BUSY NIE KURSUJĄ W NOWY ROK (1.I), W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH I W BOŻE NARODZENIE (25.XII)
20Rogóźno

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK

4:43, 5:37A, 6:18, 7:12A, 7:48, 8:28, 9:28A, 10:28, 11:18, 11:59, 12:48, 13:58A, 14:28, 15:23, 16:15A, 17:03, 18:03, 19:33, 21:17A

SOBOTY

5:37, 6:18, 7:12, 8:28, 9:28, 10:28, 11:18, 12:48, 13:58, 15:23, 16:15, 17:03, 18:03, 19:33, 21:17

NIEDZIELE I ŚWIĘTA

6:18, 7:12, 9:28, 11:18, 12:48, 13:58, 15:23, 17:03A, 18:03, 19:33A, 21:17

 • A - autobus

BUSY NIE KURSUJĄ W NOWY ROK (1.I), W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH I W BOŻE NARODZENIE (25.XII)
21Warszyce

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK

4:46, 5:40A, 6:21, 7:15A, 7:51, 8:31A, 9:31, 10:31, 11:21, 12:02, 12:51, 14:01A, 14:31, 15:26, 16:18A, 17:06, 18:06, 19:36, 21:20A

SOBOTY

5:40, 6:21, 7:15, 8:31, 9:31, 10:31, 11:21, 12:51, 14:01, 15:26, 16:18, 17:06, 18:06, 19:36, 21:20

NIEDZIELE I ŚWIĘTA

6:21, 7:15, 9:31, 11:21, 12:51, 14:01, 15:26, 17:06A, 18:06, 19:36A, 21:20

 • A - autobus

BUSY NIE KURSUJĄ W NOWY ROK (1.I), W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH I W BOŻE NARODZENIE (25.XII)
22Biała, k/ Zgierza

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK

4:49, 5:43A, 6:24, 7:18A, 7:54, 8:34, 9:34A, 10:34, 11:24, 12:05, 12:54, 14:04A, 14:34, 15:29, 16:21A, 17:09, 18:09, 19:39, 21:23A

SOBOTY

5:43, 6:24, 7:18, 8:34, 9:34, 10:34, 11:24, 12:54, 14:04, 15:29, 16:21, 17:09, 18:09, 19:39, 21:23

NIEDZIELE I ŚWIĘTA

6:24, 7:18, 9:34, 11:24, 12:54, 14:04, 15:29, 17:09A, 18:09, 19:39A, 21:23

 • A - autobus

BUSY NIE KURSUJĄ W NOWY ROK (1.I), W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH I W BOŻE NARODZENIE (25.XII)
23Zgierz, Piątkowska/Kasprowicza rondo

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK

4:56, 5:50A, 6:31, 7:25A, 8:01, 8:41, 9:41A, 10:41, 11:31, 12:12, 13:01, 14:11A, 14:41, 15:36, 16:28A, 17:16, 18:16, 19:46, 21:30A

SOBOTY

5:50, 6:31, 7:25, 8:41, 9:41, 10:41, 11:31, 13:01, 14:11, 15:36, 16:28, 17:16, 18:16, 19:46, 21:30

NIEDZIELE I ŚWIĘTA

6:31, 7:25, 9:41, 11:31, 13:01, 14:11, 15:36, 17:16A, 18:16, 19:46A, 21:30

 • A - autobus

BUSY NIE KURSUJĄ W NOWY ROK (1.I), W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH I W BOŻE NARODZENIE (25.XII)
24Zgierz, Piłsudskiego

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK

4:58, 5:53A, 6:33, 7:28A, 8:03, 8:43, 9:43A, 10:43, 11:33, 12:14, 13:03, 14:14A, 14:43, 15:38, 16:30A, 17:18, 18:18, 19:48, 21:33A

SOBOTY

5:53, 6:33, 7:28, 8:43, 9:43, 10:43, 11:33, 13:03, 14:14, 15:38, 16:30, 17:18, 18:18, 19:48, 21:33

NIEDZIELE I ŚWIĘTA

6:33, 7:28, 9:43, 11:33, 13:03, 14:14, 15:38, 17:18A, 18:18, 19:48A, 21:33

 • A - autobus

BUSY NIE KURSUJĄ W NOWY ROK (1.I), W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH I W BOŻE NARODZENIE (25.XII)
25Zgierz, 1 Maja/Plac Kilińskiego

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK

5:00, 5:56A, 6:36, 7:32A, 8:06, 8:46, 9:46A, 10:47, 11:36, 12:17, 13:06, 14:19A, 14:46, 15:41, 16:33A, 17:21, 18:21, 19:51, 21:36A

SOBOTY

5:56, 6:36, 7:32, 8:46, 9:46, 10:47, 11:36, 13:06, 14:19, 15:41, 16:33, 17:21, 18:21, 19:51, 21:36

NIEDZIELE I ŚWIĘTA

6:36, 7:32, 9:46, 11:36, 13:06, 14:19, 15:41, 17:21A, 18:21, 19:51A, 21:36

 • A - autobus

BUSY NIE KURSUJĄ W NOWY ROK (1.I), W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH I W BOŻE NARODZENIE (25.XII)
26Łódź, Zgierska/Sikorskiego 1455

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK

5:07, 6:43, 7:39A, 8:13, 8:53, 9:53A, 10:54, 11:43, 12:24, 13:13, 14:26A, 14:53, 15:48, 16:40A, 17:28, 18:28, 19:58, 21:43A

SOBOTY

6:43, 7:39, 8:53, 9:53, 10:54, 11:43, 13:13, 14:26, 15:48, 16:40, 17:28, 18:28, 19:58, 21:43

NIEDZIELE I ŚWIĘTA

6:43, 7:39, 9:53, 11:43, 13:13, 14:26, 15:48, 17:28, 18:28, 19:58, 21:43

 • A - autobus

BUSY NIE KURSUJĄ W NOWY ROK (1.I), W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH I W BOŻE NARODZENIE (25.XII)
27Łódź, Zgierska/Julianowska 1461

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK

5:10, 6:46, 7:42A, 8:16, 8:56, 9:56A, 10:57, 11:46, 12:27, 13:16, 14:29A, 14:56, 15:51, 16:43A, 17:31, 18:31, 20:01, 21:46A

SOBOTY

6:46, 7:42, 8:56, 9:56, 10:57, 11:46, 13:16, 14:29, 15:51, 16:43, 17:31, 18:31, 20:01, 21:46

NIEDZIELE I ŚWIĘTA

6:46, 7:42, 9:56, 11:46, 13:16, 14:29, 15:51, 17:31, 18:31, 20:01, 21:46

 • A - autobus

BUSY NIE KURSUJĄ W NOWY ROK (1.I), W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH I W BOŻE NARODZENIE (25.XII)
28Łódź, Zachodnia/Manufaktura 2316

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK

5:15, 6:11A, 6:51, 7:47A, 8:21, 9:01, 10:01A, 11:02, 11:50, 12:32, 13:21, 14:34A, 15:01, 15:56, 16:48A, 17:36, 18:36, 20:06, 21:51A

SOBOTY

6:11, 6:51, 7:47, 9:01, 10:01, 11:02, 11:50, 13:21, 14:34, 15:56, 16:48, 17:36, 18:36, 20:06, 21:51

NIEDZIELE I ŚWIĘTA

6:51, 7:47, 10:01, 11:50, 13:21, 14:34, 15:56, 17:36, 18:36, 20:06, 21:51

 • A - autobus

BUSY NIE KURSUJĄ W NOWY ROK (1.I), W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH I W BOŻE NARODZENIE (25.XII)