Łódź – Kutno


ROZKŁAD WAŻNY OD 26.06.2021

1Łódź, Kościuszki/Radwańska

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK

5:22, 6:16, 7:25, 8:25, 9:35, 11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 16:15, 17:20, 18:35, 20:15, 22:15

SOBOTY

6:16, 8:25, 9:35, 11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 16:15, 17:20, 18:35, 20:15, 22:15

NIEDZIELE

8:25, 11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:20, 18:35, 20:15, 22:15

2Łódź, Zachodnia/Zielona 1388

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK

5:27, 6:20, 7:31, 8:32, 9:41, 11:06, 12:36, 14:06, 15:36, 16:21, 17:26, 18:42, 20:22, 22:22

SOBOTY

6:20, 8:32, 9:41, 11:06, 12:36, 14:06, 15:36, 16:21, 17:26, 18:42, 20:22, 22:22

NIEDZIELE

8:32, 11:06, 12:36, 14:06, 15:36, 17:26, 18:42, 20:22, 22:22

3Łódź, Zachodnia/Lutomierska 1393

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK

5:30, 6:23, 7:35, 8:35, 9:44, 11:09, 12:39, 14:09, 15:39, 16:25, 17:29, 18:46, 20:26, 22:26

SOBOTY

6:23, 8:35, 9:44, 11:09, 12:39, 14:09, 15:39, 16:25, 17:29, 18:46, 20:26, 22:26

NIEDZIELE

8:35, 11:09, 12:39, 14:09, 15:39, 17:29, 18:46, 20:26, 22:26

4Łódź, Zgierska/Julianowska 2049

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK

5:33, 6:26, 7:40, 8:38, 9:47, 11:12, 14:12, 15:42, 17:32, 18:49, 20:29, 22:29

SOBOTY

6:26, 8:38, 9:47, 11:12, 14:12, 15:42, 17:32, 18:49, 20:29, 22:29

NIEDZIELE

8:38, 11:12, 14:12, 15:42, 17:32, 18:49, 20:29, 22:29

5Łódź, Zgierska/Sikorskiego 1441


PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK

5:36, 7:45, 8:43, 9:52, 11:17, 14:17, 15:46, 17:36, 18:54, 20:34, 22:34

SOBOTY

8:43, 9:52, 11:17, 14:17, 15:46, 17:36, 18:54, 20:34, 22:34

NIEDZIELE

8:43, 11:17, 14:17, 15:46, 17:36, 18:54, 20:34, 22:34

6Zgierz, 1 Maja/Plac Kilińskiego

 

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK

5:43, 6:38, 7:52, 8:50, 9:59, 11:24, 12:54, 14:24, 15:53,16:39, 17:43, 19:01, 20:41, 22:41

SOBOTY

6:38, 8:50, 9:59, 11:24, 12:54, 14:24, 15:53, 16:39, 17:43, 19:01, 20:41, 22:41

NIEDZIELE

8:50, 11:24, 12:54, 14:24, 15:53, 17:43, 19:01, 20:41, 22:41

7Zgierz, Piłsudskiego

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK

5:46, 6:41, 7:55, 8:53, 10:02, 11:27, 12:57, 14:27, 15:56, 16:42, 17:46, 19:04, 20:44, 22:44

SOBOTY
6:41, 8:53, 10:02, 11:27, 12:57, 14:27, 15:56, 16:42, 17:46, 19:04, 20:44, 22:44

NIEDZIELE

8:53, 11:27, 12:57, 14:27, 15:56, 17:46, 19:04, 20:44, 22:44

8Zgierz, Piątkowska/Kasprowicza rondo

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK

5:49, 6:44, 7:58, 8:56, 10:05, 11:30, 13:00, 14:30, 15:59, 16:45, 17:49, 19:07, 20:47, 22:47

SOBOTY
6:44, 8:56, 10:05, 11:30, 13:00, 14:30, 15:59, 16:45, 17:49, 19:07, 20:47, 22:47

NIEDZIELE

8:56,11:30,13:00,14:30,15:59,17:49,19:07,20:47,22:47

9Biała, k/ Zgierza, zgierska/bar

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK

5:56, 6:51, 8:05, 9:03, 10:12, 11:37, 13:07, 14:37, 16:06, 16:52, 17:56, 19:14, 20:54, 22:54
SOBOTY

6:51, 9:03, 10:12, 11:37, 13:07, 14:37, 16:06, 16:52, 17:56, 19:14, 20:54, 22:54

NIEDZIELE

9:03, 11:37, 13:07, 14:37, 16:06, 17:56, 19:14, 20:54, 22:54

10Warszyce

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK

5:59, 6:54, 8:08, 9:06, 10:15, 11:40, 13:10, 14:40, 16:09, 16:55, 18:59, 19:17, 20:57, 22:57

SOBOTY
6:54, 9:06, 10:15, 11:40, 13:10, 14:40, 16:09, 16:55, 18:59, 19:17, 20:57, 22:57

NIEDZIELE

9:06, 11:40, 13:10, 14:40, 16:09, 18:59, 19:17, 20:57, 22:57

11Rogóźno

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK

6:02, 6:57, 8:11, 9:09, 10:18, 11:43, 13:13, 14:43, 16:12, 16:58, 18:02, 19:20, 21:00, 23:00

SOBOTY
6:57, 9:09, 10:18, 11:43, 13:13, 14:43, 16:12, 16:58, 18:02, 19:20, 21:00, 23:00

NIEDZIELE

9:09, 11:43, 13:13, 14:43, 16:12, 18:02, 19:20, 21:00, 23:00

12Gieczno, Cmentarz

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK

6:05, 7:00, 8:14, 9:12, 10:21, 11:46, 13:16, 14:46, 16:15, 17:01, 18:05, 19:23, 21:03, 23:03

SOBOTY
7:00, 9:12, 10:21, 11:46, 13:16, 14:46, 16:15, 17:01, 18:05, 19:23, 21:03, 23:03

NIEDZIELE

9:12, 11:46, 13:16, 14:46, 16:15, 18:05, 19:23, 21:03, 23:03

13Krzyszkowice II

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK

6:09, 7:08, 8:20, 9:18, 10:27, 11:52, 13:22, 14:52, 16:21, 17:07, 18:11, 19:30, 21:10, 23:10

SOBOTY
7:08, 9:18, 10:27, 11:52, 13:22, 14:52, 16:21, 17:07, 18:11, 19:30, 21:10, 23:10

NIEDZIELE

9:18, 11:52, 13:22, 14:52, 16:21, 18:11, 19:30, 21:10, 23:10

14Piątek

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK

6:13, 7:10, 8:24, 9:22, 10:31, 11:56, 13:26, 14:56, 16:25, 17:11, 18:15, 19:34, 21:14, 23:14

SOBOTY
7:10, 9:22, 10:31, 11:56, 13:26, 14:56, 16:25, 17:11, 18:15, 19:34, 21:14, 23:14

NIEDZIELE

9:22, 11:56, 13:26, 14:56, 16:25, 18:15, 19:34, 21:14, 23:14

15Michałówka II

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK

6:18, 7:15, 8:29, 9:27, 10:36, 12:01, 13:31, 15:01, 16:30, 17:16, 18:20, 19:39, 21:19, 23:19

SOBOTY
7:15, 9:27, 10:36, 12:01, 13:31, 15:01, 16:30, 17:16, 18:20, 19:39, 21:19, 23:19

NIEDZIELE

9:27, 12:01, 13:31, 15:01, 16:30, 18:20, 19:39, 21:19, 23:19

16Rogaszyn

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK

6:19, 7:16, 8:30, 9:28, 10:37, 12:02, 13:32, 15:02, 16:31, 17:17, 18:21, 19:40, 21:20, 23:20

SOBOTY

7:16, 9:28, 10:37, 12:02, 13:32, 15:02, 16:31, 17:17, 18:21, 19:40, 21:20, 23:20

NIEDZIELE

9:28, 12:02, 13:32, 15:02, 16:31, 18:21, 19:40, 21:20, 23:20

17Górki Pęcławskie

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK

6:20, 7:17, 8:31, 9:29, 10:38, 12:03, 13:33, 15:03, 16:32, 17:18, 18:22, 19:41, 21:21, 23:21

SOBOTY
7:17, 9:29, 10:38, 12:03, 13:33, 15:03, 16:32, 17:18, 18:22, 19:41, 21:21, 23:21

NIEDZIELE
9:29, 12:03, 13:33, 15:03, 16:32, 18:22, 19:41, 21:21, 23:21

18Pęcławice

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK

6:22, 7:19, 8:33, 9:31, 10:40, 12:05, 13:35, 15:05, 16:34, 17:20, 18:24, 19:43, 21:23, 23:23
SOBOTY

7:19, 9:31, 10:40, 12:05, 13:35, 15:05, 16:34, 17:20, 18:24, 19:43, 21:23, 23:23

NIEDZIELE

9:31, 12:05, 13:35, 15:05, 16:34, 18:24, 19:43, 21:23, 23:23

19Młogoszyn

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK

6:25, 7:22, 8:36, 9:34, 10:43, 12:08, 13:38, 15:08, 16:37, 17:23, 18:27, 19:46, 21:26, 23:26

SOBOTY

7:22, 9:34, 10:43, 12:08, 13:38, 15:08, 16:37, 17:23, 18:27, 19:46, 21:26, 23:26

NIEDZIELE

9:34, 12:08, 13:38, 15:08, 16:37, 18:27, 19:46, 21:26, 23:26

20Rybie

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK

6:27, 7:24, 8:38, 9:36, 10:45, 12:10, 13:40, 15:10, 16:39, 17:25, 18:29, 19:48, 21:28, 23:28

SOBOTY

7:24, 9:36, 10:45, 12:10, 13:40, 15:10, 16:39, 17:25, 18:29, 19:48, 21:28, 23:28

NIEDZIELE

9:36, 12:10, 13:40, 15:10, 16:39, 18:29, 19:48, 21:28, 23:28

21Malewo

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK

6:29, 7:26, 8:40, 9:38, 10:47, 12:12, 13:42, 15:12, 16:41, 17:27, 18:31, 19:50, 21:30, 23:30

SOBOTY
7:26, 9:38, 10:47, 12:12, 13:42, 15:12, 16:41, 17:27, 18:31, 19:50, 21:30, 23:30

NIEDZIELE

9:38, 12:12, 13:42, 15:12, 16:41, 18:31, 19:50, 21:30, 23:30

22Wały

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK

6:31, 7:28, 8:42, 9:40, 10:49, 12:14, 13:44, 15:14, 16:43, 17:29, 18:33, 19:52, 21:32, 23:32

SOBOTY

7:28, 9:40, 10:49, 12:14, 13:44, 15:14, 16:43, 17:29, 18:33, 19:52, 21:32, 23:32

NIEDZIELE

9:40, 12:14, 13:44, 15:14, 16:43, 18:33, 19:52, 21:32, 23:32

23Kutno, Łąkoszyńska/bloki

KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU (W DNI ROBOCZE)

6:37, 7:34A, 8:48, 9:46A, 10:17, 10:55A, 11:35A, 12:20, 13:06, 13:50A, 14:35, 15:20A, 15:45, 16:17, 16:49A, 17:35A, 18:05, 18:39, 19:21A, 19:58, 20:37A, 21:38, 22:38, 23:38

KURSUJE W SOBOTY

7:34, 8:48, 9:46A, 10:55A,11:35A, 12:20, 13:50A, 14:35, 15:20, 16:17A, 17:35A, 18:05, 18:39, 19:21A, 20:37A, 21:38, 22:38, 23:38

KURSUJE W NIEDZIELE

8:48, 9:46, 11:35, 12:20, 13:50, 14:35, 15:20, 16:17, 17:35, 18:39A, 19:21, 20:37A, 21:38A, 22:38A, 23:38

KURSUJE W ŚWIĘTA

8:48, 9:46, 11:35, 13:50, 15:20, 16:17, 17:35, 18:39, 19:21, 20:37, 22:38, 23:38

A- autobus

BUSY NIE KURSUJĄ W NOWY ROK (1.I), W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCYCH I W BOŻE NARODZENIE (25.XII)

24Kutno, Troczewskiego/US

KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU (W DNI ROBOCZE)

6:40, 7:37A, 8:51, 9:49A, 10:20, 10:58A, 11:38A, 12:23, 13:09, 13:53A, 14:38, 15:23A, 15:48, 16:20, 16:52A, 17:38A, 18:08, 18:42, 19:24A, 20:01, 20:40A, 21:41, 22:41, 23:41

KURSUJE W SOBOTY

7:37, 8:51, 9:49A, 10:58A,11:38A, 12:23, 13:53A, 14:38, 15:23, 16:20A, 17:38A, 18:08, 18:42, 19:24A, 20:40A, 21:41, 22:41, 23:41

KURSUJE W NIEDZIELE

8:51, 9:49, 11:38, 12:23, 13:53, 14:38, 15:23, 16:20, 17:38, 18:42A, 19:24, 20:40A, 21:41A, 22:41A, 23:41

KURSUJE W ŚWIĘTA

8:51, 9:49, 11:38, 13:53, 15:23, 16:20, 17:38, 18:42, 19:24, 20:40, 22:41, 23:41

A- autobus

BUSY NIE KURSUJĄ W NOWY ROK (1.I), W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCYCH I W BOŻE NARODZENIE (25.XII)

25Kutno, Wyszyńskiego

KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU (W DNI ROBOCZE)

6:42, 7:39A, 8:53, 9:51A, 10:22, 11:00A, 11:40A, 12:25, 13:11, 13:55A, 14:40, 15:25A, 15:50, 16:22, 16:54A, 17:40A, 18:10, 18:44, 19:26A, 20:03, 20:42A, 21:43, 22:43, 23:43

KURSUJE W SOBOTY

7:39, 8:53, 9:51A, 11:00A,11:40A, 12:25, 13:55A, 14:40, 15:25, 16:22A, 17:40A, 18:10, 18:44, 19:26A, 20:42A, 21:43, 22:43, 23:43

KURSUJE W NIEDZIELE

8:53, 9:51, 11:40, 12:25, 13:55, 14:40, 15:25, 16:22, 17:40, 18:44A, 19:26, 20:42A, 21:43A, 22:43A, 23:43

KURSUJE W ŚWIĘTA

8:53, 9:51, 11:40, 13:55,15:25, 16:22, 17:40, 18:44, 19:26, 20:43, 22:43, 23:43

A- autobus

BUSY NIE KURSUJĄ W NOWY ROK (1.I), W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCYCH I W BOŻE NARODZENIE (25.XII)

26Kutno, Barlickiego

KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU (W DNI ROBOCZE)

6:44, 7:41A, 8:55, 9:53A, 10:24, 11:02A, 11:42A, 12:27, 13:13, 13:57A, 14:42, 15:27A, 15:52, 16:24, 16:56A, 17:42A, 18:12, 18:46, 19:28A, 20:05, 20:44A, 21:45, 22:45, 23:45

KURSUJE W SOBOTY

7:41, 8:55, 9:53A, 11:02A,11:42A, 12:27, 13:57A, 14:42, 15:27, 16:24A, 17:42A, 18:12, 18:46, 19:28A, 20:44A, 21:45, 22:45, 23:45

KURSUJE W NIEDZIELE

8:55, 9:53, 11:42, 12:27, 13:57, 14:42, 15:27, 16:24, 17:42, 18:46A, 19:28, 20:44A, 21:45A, 22:45A, 23:45

KURSUJE W ŚWIĘTA

8:55, 9:53, 11:42, 13:57, 15:27, 16:24, 17:42, 18:46, 19:28, 20:44, 22:45, 23:45

A- autobus

BUSY NIE KURSUJĄ W NOWY ROK (1.I), W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCYCH I W BOŻE NARODZENIE (25.XII)

27Kutno, 29-go Listopada/PZU

KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU (W DNI ROBOCZE)

6:45, 7:42A, 8:56, 9:54A, 10:25, 11:03A, 11:43A, 12:28, 13:14, 13:58A, 14:43, 15:28A, 15:53, 16:25, 16:57A, 17:43A, 18:13, 18:47, 19:29A, 20:06, 20:45A, 21:46, 22:46, 23:46

KURSUJE W SOBOTY

7:42, 8:56, 9:54A, 11:03A,11:43A, 12:28, 13:58A, 14:43, 15:28, 16:25A, 17:43A, 18:13, 18:47, 19:29A, 20:45A, 21:46, 22:46, 23:46

KURSUJE W NIEDZIELE

8:56, 9:54, 11:43, 12:28, 13:58, 14:43, 15:28, 16:25, 17:43, 18:47A, 19:29, 20:45A, 21:46A, 22:46A, 23:46

KURSUJE W ŚWIĘTA

8:56, 9:54, 11:43, 13:58, 15:28, 16:25, 17:43, 18:47, 19:29, 20:45, 22:46, 23:46

A- autobus

BUSY NIE KURSUJĄ W NOWY ROK (1.I), W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCYCH I W BOŻE NARODZENIE (25.XII)

28Kutno, PKP ul. 3 Maja- przyjazd

KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU (W DNI ROBOCZE)

6:48, 7:45A, 8:59, 9:57A, 10:28, 11:06A, 11:46A, 12:31, 13:17, 14:01A, 14:46, 15:31A, 15:56, 16:28, 17:00A, 17:46A, 18:16, 18:50, 19:32A, 20:09, 20:48A, 21:49, 22:49, 23:49

KURSUJE W SOBOTY

7:45, 8:56, 9:54A, 11:03A,11:43A, 12:28, 14:01A, 14:46, 15:31, 16:28A, 17:46A, 18:16, 18:50, 19:32A, 20:48A, 21:49, 22:49, 23:49

KURSUJE W NIEDZIELE

8:59, 9:57, 11:46, 12:31, 14:01, 14:46, 15:31, 16:28, 17:46, 18:50A, 19:32, 20:48A, 21:49A, 22:49A, 23:49

KURSUJE W ŚWIĘTA

8:59, 9:57, 11:46, 14:01, 15:31, 16:28, 17:46, 18:50, 19:32, 20:48, 22:49, 23:49

A- autobus

BUSY NIE KURSUJĄ W NOWY ROK (1.I), W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCYCH I W BOŻE NARODZENIE (25.XII)