Kutno – Łódź

1Kutno, PKP ul. 3 Maja

KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU (W DNI ROBOCZE)

4:00, 4:40A, 5:10, 5:40A, 6:10, 6:40A, 7:10, 7:40, 8:20A, 9:00, 9:40A, 10:20, 11:00, 11:30 12:10, 12:40A, 13:10, 13:40A, 14:10, 14:40, 15:10, 15:40, 16:15A, 16:45, 17:30A, 18:30, 19:30, 20:40

A - autobus

KURSUJE W SOBOTY

5:10, 5:40, 6:10, 7:10, 8:20, 9:00, 9:40, 11:00, 12:10, 12:40, 13:10, 13:40, 14:10, 15:10, 15:40, 16:15, 16:45, 17:30, 18:30, 19:30, 20:40

KURSUJE W NIEDZIELE

5:40, 6:10, 7:10, 8:20, 9:00, 9:40, 11:00, 12:10, 13:10 14:10, 15:10, 16:15, 16:45, 17:30, 18:30, 19:30, 20:40

 

BUSY NIE KURSUJĄ W NOWY ROK (1.I), W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH I W BOŻE NARODZENIE (25.XII)

2Kutno, Kościuszki Stadion

KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU (W DNI ROBOCZE)

3:55, 4:35, 5:00, 5:30, 6:00, 6:30A

 

KURSUJE W SOBOTY

5:00, 5:30, 6:00

 

KURSUJE W NIEDZIELE

5:30, 6:00

 

BUSY NIE KURSUJĄ W NOWY ROK (1.I), W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCYCH I W BOŻE NARODZENIE (25.XII)

3Kutno, 29-go Listopada/PZU

KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU (W DNI ROBOCZE)

4:02, 4:42A, 5:12, 5:42A, 6:12, 6:42A, 7:12, 7:42, 8:22A, 9:02, 9:42A, 10:22, 11:02, 11:31 12:12, 12:42A, 13:12, 13:42A, 14:12, 14:42, 15:12, 15:42, 16:17A, 16:47 17:32A, 18:32, 19:32, 20:42

A - autobus

KURSUJE W SOBOTY

5:12, 5:42, 6:12, 7:12, 8:22, 9:02, 9:42, 11:02, 12:12, 12:42, 13:12, 13:42, 14:12, 15:12, 15:42, 16:17, 16:47, 17:32, 18:32, 19:32, 20:42

KURSUJE W NIEDZIELE

5:42, 6:12, 7:12, 8:22, 9:02, 9:42, 11:02, 12:12, 13:12, 14:12, 15:12, 16:17, 16:47, 17:32, 18:32, 19:32, 20:42

 

BUSY NIE KURSUJĄ W NOWY ROK (1.I), W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH I W BOŻE NARODZENIE (25.XII)

4Kutno, Barlickiego

KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU (W DNI ROBOCZE)

4:03, 4:43A, 5:13, 5:43A, 6:13, 6:43A, 7:13, 7:43, 8:23A, 9:03, 9:43A, 10:23, 11:03, 11:32, 12:13, 12:43A, 13:13, 13:43A, 14:13, 14:43, 15:13, 15:43, 16:18A, 16:48, 17:33A, 18:33, 19:33, 20:43

A - autobus

KURSUJE W SOBOTY

5:13, 5:43, 6:13, 7:13, 8:23, 9:03, 9:43, 11:03, 12:13, 12:43, 13:13, 13:43, 14:13, 15:13, 15:43, 16:18, 16:48, 17:33, 18:33, 19:33, 20:43

KURSUJE W NIEDZIELE

5:43, 6:13, 7:13, 7:43, 8:23, 9:03, 9:43, 11:03, 12:13, 13:13, 14:13, 15:13, 16:18, 16:48, 17:33 18:33, 19:33, 20:43

BUSY NIE KURSUJĄ W NOWY ROK (1.I), W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH I W BOŻE NARODZENIE (25.XII)

5Kutno, Wyszyńskiego

KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU (W DNI ROBOCZE)

4:05, 4:45, 5:15, 5:45, 6:15, 6:45, 7:15, 7:45, 8:25, 9:05, 9:45, 10:25,11:05, 11:34 12:15, 12:45, 13:15, 13:45, 14:15, 14:45, 15:15, 15:45, 16:20, 16:50 17:35, 18:25, 19:35, 20:45

KURSUJE W SOBOTY

5:15, 6:15, 7:15, 8:25, 9:05, 9:45, 11:05, 12:15, 12:45, 13:15, 13:45, 14:15, 15:15, 15:45, 16:20, 16:50, 17:35, 18:25, 19:35 20:45

KURSUJE W NIEDZIELE

5:45, 6:15, 7:15, 8:25, 9:05, 9:45, 11:05, 12:15, 13:15, 14:15, 15:15, 16:20, 16:50, 17:35 18:25, 19:35, 20:45

BUSY NIE KURSUJĄ W NOWY ROK (1.I), W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH I W BOŻE NARODZENIE (25.XII)

6Kutno, Troczewskiego

KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU (W DNI ROBOCZE)

4:06, 4:46A, 5:16, 5:46A, 6:16, 6:46A, 7:16, 7:46, 8:26A, 9:06, 9:46A, 10:26, 11:06, 11:35 12:16, 12:46A, 13:16, 13:46A, 14:16, 14:46, 15:16, 15:46, 16:21A, 16:51 17:36A, 18:36, 19:36, 20:46

A - autobus

KURSUJE W SOBOTY

5:16, 5:46, 6:16, 7:16, 8:26, 9:06, 9:46, 11:06, 12:16, 12:46, 13:16, 13:46, 14:16, 15:16, 15:46, 16:21, 16:51, 17:36, 18:36, 19:36, 20:46

KURSUJE W NIEDZIELE

5:46, 6:16, 7:16, 8:26, 9:06, 9:46, 11:06, 12:16, 13:16, 14:16, 15:16, 16:21, 16:51, 17:36, 18:36, 19:36, 20:46

 

BUSY NIE KURSUJĄ W NOWY ROK (1.I), W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH I W BOŻE NARODZENIE (25.XII)

7Kutno, Łąkoszyńska/bloki

KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU (W DNI ROBOCZE)

4:09, 4:49A, 5:19, 5:49A, 6:19, 6:49A, 7:19, 7:49, 8:29A, 9:09, 9:49A, 10:29, 11:09, 11:38, 12:19, 12:49A, 13:19, 13:49A, 14:19, 14:49, 15:19, 15:49, 16:24A, 16:54, 17:39A, 18:39, 19:39, 20:49

A - autobus

KURSUJE W SOBOTY

5:19, 5:49, 6:19, 7:19, 8:29, 9:09, 9:49, 11:09, 12:19, 12:49, 13:19, 13:49, 14:19, 15:19, 15:49, 16:24, 16:54, 17:39, 18:39, 19:39, 20:49

KURSUJE W NIEDZIELE

5:49, 6:19, 7:19, 8:29, 9:09, 9:49, 11:09, 12:19, 13:19, 14:19, 15:19, 16:24, 16:54, 17:39 18:39, 19:39, 20:49

 

BUSY NIE KURSUJĄ W NOWY ROK (1.I), W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH I W BOŻE NARODZENIE (25.XII)

8Wały

KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU (W DNI ROBOCZE)

4:15, 4:55A, 5:25, 5:55A, 6:25, 6:55A, 7:25, 7:55, 8:35A, 9:15, 9:55A, 10:35, 11:15, 11:44, 12:25, 12:55A, 13:25, 13:55A, 14:25, 14:55, 15:25, 15:55, 16:30A, 17:00, 17:45A, 18:45, 19:45, 20:55

A - autobus

KURSUJE W SOBOTY

5:25, 5:55, 6:25, 7:25, 8:35, 9:15, 9:55, 11:15, 12:25, 12:55, 13:25, 13:55, 14:25, , 15:25, 15:55, 16:30, 17:00, 17:45, 18:45, 19:45, 20:55

KURSUJE W NIEDZIELE

5:55, 6:25, 7:25, 8:35, 9:15, 9:55, 11:15, 12:25 , 13:25, 14:25, 15:25, 16:30, 17:00, 17:45 18:45, 19:45, 20:55

 

BUSY NIE KURSUJĄ W NOWY ROK (1.I), W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH I W BOŻE NARODZENIE (25.XII)

9Malewo

KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU (W DNI ROBOCZE)

4:17, 4:57A, 5:27, 5:57A, 6:27, 6:57A, 7:27, 7:57, 8:37A, 9:17, 9:57A, 10:37, 11:17, 11:46,  12:27, 12:57A, 13:27, 13:57A, 14:27, 14:57, 15:27, 15:57, 16:32A, 17:02, 17:47A 18:47, 19:47, 20:57

A -autobus

KURSUJE W SOBOTY

5:27, 5:57, 6:27, 7:27, 8:37, 9:17, 9:57, 11:17, 12:27, 12:57, 13:27, 13:57, 14:27, 15:27, 15:57, 16:32, 17:02, 17:47, 18:47, 19:47, 20:57

KURSUJE W NIEDZIELE

5:57, 6:27, 7:27, 8:37, 9:17, 9:57, 1:17, 12:27, 13:27, 14:27, 15:27, 16:32, 17:02, 17:47, 18:47, 19:47, 20:57

 

BUSY NIE KURSUJĄ W NOWY ROK (1.I), W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH I W BOŻE NARODZENIE (25.XII)

10Rybie

KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU (W DNI ROBOCZE)

4:19, 4:59A, 5:29, 6:29A, 6:59, 7:29A, 7:59, 8:39, 9:19A, 9:59, 10:39A, 11:19, 11:48 12:29, 12:59, 13:29A, 13:59, 14:29A, 14:59, 15:29, 15:59, 16:34A, 17:04, 17:49A, 18:49, 19:49, 20:59

A - autpbus

KURSUJE W SOBOTY

5:29, 5:59, 6:29, 7:29, 8:39, 9:19, 9:59, 11:19, 12:29, 12:59, 13:29, 13:59, 14:29, 15:29, 15:59, 16:34, 17:04, 17:49, 18:49, 19:49, 20:59

KURSUJE W NIEDZIELE

5:59, 6:29, 7:29, 8:39, 9:19, 9:59, 11:19, 12:29, 13:29, 14:29, 15:29, 16:34, 17:04, 17:49 18:49, 19:49, 20:59

 

BUSY NIE KURSUJĄ W NOWY ROK (1.I), W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH I W BOŻE NARODZENIE (25.XII)

11Młogoszyn

KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU (W DNI ROBOCZE)

4:22, 5:02A, 5:32, 6:02A, 6:32, 7:02A, 7:32, 8:02, 8:42A, 9:22, 10:02A, 10:42, 11:22 11:51, 12:32, 13:02A, 13:32, 14:02A, 14:32, 15:02, 15:32, 16:02, 16:37A, 17:07, 17:52A, 18:52, 19:52, 21:02

A- autobus

KURSUJE W SOBOTY

5:32, 6:02, 6:32, 7:32, 8:42, 9:22, 10:02, 10:42, 11:22, 12:32, 13:02, 13:32, 14:02, 14:32, 15:32, 16:02, 16:37, 17:07, 17:52, 18:52, 19:52, 21:02

KURSUJE W NIEDZIELE

6:02, 6:32, 7:32, 8:02, 8:42, 9:22, 10:02, 10:42, 11:22, 12:32, 13:32, 14:32, 15:32, 16:37, 17:07, 17:52 18:52, 19:52, 21:02

 

BUSY NIE KURSUJĄ W NOWY ROK (1.I), W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH I W BOŻE NARODZENIE (25.XII)

12Pęcławice

KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU (W DNI ROBOCZE)

4:25, 5:05A, 5:35, 6:05A, 6:35, 7:05A, 7:35, 8:05, 8:45A, 9:25, 10:05A, 10:45, 11:25, 11:54,  12:35, 13:05A, 13:35, 14:05A, 14:35, 15:05, 15:35, 16:05, 16:40A, 17:10, 17:55A, 18:55, 19:55, 21:05

A -autobus

KURSUJE W SOBOTY

5:35, 6:05, 6:35, 7:35, 8:45, 9:25, 10:05, 11:25, 12:35, 13:05, 13:35, 14:05, 14:35, 15:35, 16:05, 16:40, 17:10, 17:55, 18:55, 19:55, 21:05

KURSUJE W NIEDZIELE

6:05, 6:35, 7:35, 8:45, 9:25, 10:05, 11:25, 12:35, 13:35, 14:35, 15:35, 16:40, 17:10, 17:55 18:55, 19:55, 21:05

 

BUSY NIE KURSUJĄ W NOWY ROK (1.I), W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH I W BOŻE NARODZENIE (25.XII)

13Górki Pęcławskie

KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU (W DNI ROBOCZE)

4:27, 5:07A, 5:37, 6:07A, 6:37, 7:07A, 7:37, 8:07, 8:47A, 9:27, 10:07A, 10:47, 11:27, 11:56,  12:37, 13:07A, 13:37, 14:07A, 14:37, 15:07, 15:37, 16:07, 16:42A, 17:12, 17:57A, 18:57, 19:57, 21:07

A -autobus

KURSUJE W SOBOTY

5:37, 6:07, 6:37, 7:37, 8:47, 9:27, 10:07, 11:27, 12:37, 13:07, 13:37, 14:07, 14:37, , 15:37, 16:07, 16:42, 17:12, 17:57, 18:57, 19:57, 21:07

KURSUJE W NIEDZIELE

6:07, 6:37, 7:37, 8:47, 10:07, 11:27, 12:37, 13:37, 14:37, 15:37, 16:42, 17:12, 17:57, 18:57, 19:57, 21:07

 

BUSY NIE KURSUJĄ W NOWY ROK (1.I), W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH I W BOŻE NARODZENIE (25.XII)

14Rogaszyn

KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU (W DNI ROBOCZE)

4:28, 5:08A, 5:38, 6:08A, 6:38, 7:08A, 7:38, 8:08, 8:48A, 9:28, 10:08A, 10:48, 11:28, 11:57,  12:38, 13:08A, 13:38, 14:08A, 14:38, 15:08, 15:38, 16:08, 16:43A, 17:13, 17:58A 18:58, 19:58, 21:08

A - autobus

KURSUJE W SOBOTY

5:38, 6:08, 6:38, 7:38, 8:48, 9:28, 10:08, 11:28, 12:38, 13:38, 14:08, 14:38, 15:38, 16:08, 16:43, 17:13, 17:58, 18:58, 19:58, 21:08

KURSUJE W NIEDZIELE

6:08, 6:38, 7:38, 8:48, 9:28, 10:08, 11:28, 12:38, 13:38, 14:38, 15:38, 16:43, 17:13, 17:58 18:58, 19:58, 21:08

BUSY NIE KURSUJĄ W NOWY ROK (1.I), W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH I W BOŻE NARODZENIE (25.XII)

15Michałówka II

KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU (W DNI ROBOCZE)

4:30, 5:10A, 5:40, 6:10A, 6:40, 7:10A, 7:40, 8:10, 8:50A, 9:30, 10:10A, 10:50, 11:30, 11:59 12:40, 13:10A, 13:40, 14:10A, 14:40, 15:10, 15:40, 16:10, 16:45A, 17:15, 18:00A, 19:00, 20:00, 21:10

A - autobus

KURSUJE W SOBOTY

5:40, 6:10, 6:40, 7:40, 8:50, 9:30, 10:10, 11:30, 12:40, 13:40, 14:10, 14:40, 15:40, 16:10, 16:45, 17:15, 18:00, 19:00, 20:00, 21:10

KURSUJE W NIEDZIELE

6:10, 6:40, 7:40, 8:50, 9:30, 10:10, 11:30, 12:40, 13:40, 14:40, 15:40, 16:45, 17:15, 18:00, 19:00, 20:00, 21:10

KURSUJE W ŚWIĘTA

6:40, 7:40, 8:50, 10:10, 11:30, 13:40, 15:40, 16:45, 18:00, 19:00, 20:00, 21:10

BUSY NIE KURSUJĄ W NOWY ROK (1.I), W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH I W BOŻE NARODZENIE (25.XII)

16Piątek

KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU (W DNI ROBOCZE)

4:35, 5:15A, 5:45, 6:15A, 6:45, 7:15A, 7:45, 8:15, 8:55A, 9:35, 10:15A, 10:55, 11:35, 12:04 12:45, 13:15A, 13:45, 14:15A, 14:45, 15:15, 15:45, 16:15, 16:50A, 17:20, 18:05A, 19:05, 20:05, 21:15

A - autobus

KURSUJE W SOBOTY

5:45, 6:15, 6:45, 7:45, 8:55, 9:35, 10:15, 11:35, 12:45, 13:15, 13:45, 14:15, 14:45, 15:45, 16:15, 16:50, 17:20, 18:05, 19:05, 20:05, 21:15

KURSUJE W NIEDZIELE

6:15, 6:45, 7:45, 8:55, 9:35, 10:15, 11:35, 12:45, 13:45, 14:45, 15:45, 16:50, 17:20, 18:05, 19:05, 20:05, 21:15

 

BUSY NIE KURSUJĄ W NOWY ROK (1.I), W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH I W BOŻE NARODZENIE (25.XII)

17Krzyszkowice II

KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU (W DNI ROBOCZE)

4:39, 5:19A, 5:49, 6:19A, 6:49, 7:19A, 7:49, 8:19, 8:59A, 9:39, 10:19A, 10:59, 11:39, 12:08 12:49, 13:19A, 13:49, 14:19A, 14:49, 15:19, 15:49, 16:19, 16:54A, 17:24,  18:09A, 19:09, 20:09, 21:19

A - autobus

KURSUJE W SOBOTY

5:49, 6:19, 6:49, 7:49, 8:59, 9:39, 10:19, 11:39, 12:49, 13:49, 14:19, 14:49, 15:49, 16:19, 16:54, 17:24, 18:09, 19:09, 20:09, 21:19

KURSUJE W NIEDZIELE

6:19, 6:49, 7:49, 8:59, 9:39, 10:19, 11:39, 12:49, 13:49, 14:49, 15:49, 16:54, 17:24, 18:09 19:09, 20:09, 21:19

 

BUSY NIE KURSUJĄ W NOWY ROK (1.I), W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH I W BOŻE NARODZENIE (25.XII)

18Gieczno, Cmentarz

KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU (W DNI ROBOCZE)

4:40, 5:24A, 5:55, 6:25A, 6:55, 7:25A, 7:55, 8:25, 9:05A, 9:45, 10:25A, 11:05, 11:45, 12:14, 12:55, 13:25A, 13:55, 14:25A, 14:55, 15:24, 15:55, 16:24, 16:56A, 17:29, 18:11A, 19:14, 20:18, 21:24

A - autobus

KURSUJE W SOBOTY

5:55, 6:25, 6:55, 7:55, 9:05, 9:45, 10:25, 11:45, 12:55, 13:25, 13:55, 14:25, 14:55, 15:55, 16:24, 16:56, 17:29, 18:11, 19:14, 20:18, 21:24

KURSUJE W NIEDZIELE

6:25, 6:55, 7:55, 9:05, 9:45, 10:25, 11:45, 12:55, 13:55, 14:55, 15:55, 16:56, 17:29, 18:11 19:14, 20:18, 21:24

 

BUSY NIE KURSUJĄ W NOWY ROK (1.I), W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH I W BOŻE NARODZENIE (25.XII)

19Rogóźno

KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU (W DNI ROBOCZE)

4:43, 5:27A, 5:58, 6:28A, 6:58, 7:28A, 7:58, 8:28, 9:08A, 9:48, 10:28A, 11:08, 11:48, 12:17 12:58, 13:28A, 13:58, 14:28A, 14:58, 15:27, 15:58, 16:27, 16:59A, 17:32, 18:14A, 19:17, 20:21, 21:27

A - autobus

KURSUJE W SOBOTY

5:58, 6:28, 6:58, 7:58, 9:08, 9:48, 10:28, 11:48, 12:58, 13:28, 13:58, 14:28, 14:58, , 15:58, 16:27, 16:59, 17:32, 18:14, 19:17, 20:21, 21:27

KURSUJE W NIEDZIELE

6:28, 6:58, 7:58, 9:08, 9:48, 10:28, 11:48, 12:58, 13:58, 14:58, 15:58, 16:59, 17:32, 18:14 19:17, 20:21, 21:27

 

BUSY NIE KURSUJĄ W NOWY ROK (1.I), W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH I W BOŻE NARODZENIE (25.XII)

20Warszyce

KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU (W DNI ROBOCZE)

4:46, 5:30A, 6:01, 6:31A, 7:01, 7:31A, 8:01, 8:31, 9:11A, 9:51, 10:31A, 11:11, 11:51, 12:20 13:01, 13:31A, 14:01, 14:31A, 15:01, 15:30, 16:01, 16:30, 17:02A, 17:35, 18:17A, 19:20, 20:24, 21:30

A - autobus

KURSUJE W SOBOTY

6:01, 6:31, 7:01, 8:01, 9:11, 9:51, 10:31, 11:51, 13:01, 13:31, 14:01, 14:31, 15:01, 16:01, 16:30, 17:02, 17:35, 18:17, 19:20, 20:24, 21:30

KURSUJE W NIEDZIELE

6:31, 7:01, 8:01, 9:11, 9:51, 10:31, 11:51, 13:01, 14:01, 15:01, 16:01, 17:02, 17:35, 18:17 19:20, 20:24, 21:30

BUSY NIE KURSUJĄ W NOWY ROK (1.I), W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH I W BOŻE NARODZENIE (25.XII)

21Biała, k/ Zgierza

KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU (W DNI ROBOCZE)

4:49, 5:33A, 6:04, 6:34A, 7:04, 7:34A, 8:04, 8:34, 9:14A, 9:54, 10:34A, 11:14, 11:54, 12:23,  13:04, 13:34A, 14:04, 14:34A, 15:04, 15:33, 16:04, 16:33, 17:05A, 17:38, 18:20A, 19:23, 20:27, 21:33

A - autobus

KURSUJE W SOBOTY

6:04, 6:34, 7:04, 8:04, 9:14, 9:54, 10:34, 11:54, 13:04, 13:34, 14:04, 14:34, 15:04, 16:04, 16:33, 17:05, 17:38, 18:20, 19:23, 20:27, 21:33

KURSUJE W NIEDZIELE

6:34, 7:04, 8:04, 9:14, 9:54, 10:34, 11:54, 13:04, 14:04, 15:04, 16:04, 17:05, 17:38, 18:20 19:23, 20:27, 21:33

 

BUSY NIE KURSUJĄ W NOWY ROK (1.I), W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH I W BOŻE NARODZENIE (25.XII)

22Zgierz, Piątkowska/Kasprowicza rondo

KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU (W DNI ROBOCZE)

4:56, 5:40A, 6:11, 6:41A, 7:11, 7:41A, 8:11, 8:41, 9:21A, 10:01, 10:41A, 11:21, 12:01, 12:30, 13:11, 13:41A, 14:11, 14:41A, 15:11,  15:40, 16:11, 16:40, 17:12A, 17:45, 18:27A, 19:30, 20:34, 21:40

A -  autobus

KURSUJE W SOBOTY

6:11, 6:41, 7:11, 8:11, 9:21, 10:01, 10:41, 12:01, 13:11, 13:41, 14:11, 14:41, 15:11, 16:11, 16:40, 17:12, 17:45, 18:27, 19:30, 20:34, 21:40

KURSUJE W NIEDZIELE

6:41, 7:11, 8:11, 9:21, 10:01, 10:41, 12:01, 13:11, 14:11, 15:11, 16:11, 17:12 , 17:45, 18:27 19:30, 20:34, 21:40

 

BUSY NIE KURSUJĄ W NOWY ROK (1.I), W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH I W BOŻE NARODZENIE (25.XII)

23Zgierz, Piłsudskiego

KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU (W DNI ROBOCZE)

4:58, 5:43A, 6:13, 6:43A, 7:14, 7:43A, 8:13, 8:43, 9:25A, 10:03, 10:43A, 11:23, 12:03, 12:32, 13:13, 13:43A, 14:14, 14:43A, 15:13, 15:43, 16:13, 16:43, 17:14A, 17:47, 18:29A, 19:33, 20:37, 21:43

A- autobus

KURSUJE W SOBOTY

6:13, 6:43, 7:14, 8:13, 9:25, 10:03, 10:43, 12:03, 13:13, 13:43, 14:14 14:43, 15:13, 16:13, 16:43, 17:14, 17:47, 18:29, 19:33, 20:37, 21:43

KURSUJE W NIEDZIELE

6:43, 7:14, 8:13, 9:25, 10:03, 10:43, 12:03, 13:13, 14:14, 15:13, 16:13, 17:14, 17:47, 18:29, 19:33, 20:37, 21:43

 

BUSY NIE KURSUJĄ W NOWY ROK (1.I), W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH I W BOŻE NARODZENIE (25.XII)

24Zgierz, 1 Maja/Plac Kilińskiego

KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU (W DNI ROBOCZE)

5:00, 5:46A, 6:16, 6:46A, 7:18, 7:47A, 8:16, 8:46, 9:29A, 10:06, 10:47A, 11:26, 12:06, 12:35, 13:16, 13:46A, 14:19, 14:46A, 15:16, 15:46, 16:16, 16:46, 17:16A, 17:49, 18:31A, 19:36, 20:40, 21:46

A - autobus

KURSUJE W SOBOTY

6:16, 6:46, 7:18, 8:16, 9:29, 10:06, 10:47, 12:06, 13:16, 13:46, 14:19, 14:46, 15:16, 16:16, 16:46, 17:16, 17:49, 18:31, 19:36, 20:40, 21:46

KURSUJE W NIEDZIELE

6:43, 7:18, 8:16, 9:29, 10:06, 10:47, 12:06, 13:16, 14:19, 15:16, 16:16, 17:16, 17:49, 18:31, 19:36, 20:40, 21:46

 

BUSY NIE KURSUJĄ W NOWY ROK (1.I), W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH I W BOŻE NARODZENIE (25.XII)

25Łódź, Zgierska/Sikorskiego 1455
KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU (W DNI ROBOCZE)

5:07,  5:53,  7:54,  8:53,  9:36,  10:13,  10:54,  11:33,  12:13,  12:42,  13:23,  14:26,  14:53,  15:53,  16:23,  16:53,  17:23,  17:56,  18:28,  19:33,  20:47,  21:53

KURSUJE W SOBOTY

9:36,  10:13,  10:54,  12:13,  13:23,  14:26,  14:53,  16:23,  16:53,  17:23,  17:56,  18:28,  19:33,  20:47,  21:53

KURSUJE W NIEDZIELE

9:36,  10:13,  10:54,  12:13,  13:23,  14:26,  16:23,  17:23,  17:56,  18:28,  19:33,  20:47,  21:53

BUSY NIE KURSUJĄ W NOWY ROK (1.I), W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH I W BOŻE NARODZENIE (25.XII)

26Łódź, Zgierska/Julianowska 1461
KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU (W DNI ROBOCZE)

5:10,  5:56,  6:25,  7:57,  8:56,  9:39,  10:16,  10:57,  11:36,  12:16,  12:45,  13:26,  14:29,  14:56,  15:56,  16:26,  16:56,  17:26,  17:59,  18:31,  19:36,  20:50,  21:56

KURSUJE W SOBOTY

9:39,  10:16,  10:57, 12:16, 13:26,  14:29,  14:56, 16:26,  16:56,  17:26,  17:59,  18:31,  19:36,  20:50,  21:56

KURSUJE W NIEDZIELE

9:39,  10:16,  10:57, 12:16, 13:26,  14:29, 16:26, 17:26,  17:59,  18:31,  19:36,  20:50,  21:56

BUSY NIE KURSUJĄ W NOWY ROK (1.I), W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH I W BOŻE NARODZENIE (25.XII)

27Łódź, Zachodnia/Manufaktura 2316
KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU (W DNI ROBOCZE)

5:15,  6:01,  6:29,  7:01,  7:33,  8:02,  8:31,  9:01,  9:44,  10:21,  11:02,  11:40,  12:21,  12:50,  13:32,  14:01,  14:36,  15:01,  15:31,  16:01,  16:31,  17:01,  17:31,  18:04,  18:36,  19:41,  20:55,  22:01  

KURSUJE W SOBOTY

6:29,  7:01,  7:33,  8:31,  9:44,  10:21,  11:02, 12:21, 13:32,  14:01,  14:36,  15:01,  15:31, 16:31,  17:01,  17:31,  18:04,  18:36,  19:41,  20:55,  22:01

KURSUJE W NIEDZIELE

7:01,  7:33,  8:31, 9:44,  10:21, 11:02, 12:21, 13:32, 14:36,  15:31, 16:31, 17:31,  18:04,  18:36,  19:41,  20:55,  22:01

BUSY NIE KURSUJĄ W NOWY ROK (1.I), W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH I W BOŻE NARODZENIE (25.XII)

28Łódź, Kościuszki/Zielona 0395
KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU (W DNI ROBOCZE)

5:18,  6:04,  6:32,  7:04,  7:38,  8:05,  8:34,  9:04,  9:47,  10:24,  11:05,  11:43,  12:24,  12:53,  13:38,  14:04,  14:41,  15:04,  15:34,  16:04,  16:34,  17:04,  17:34,  18:07,  18:39,  19:44,  20:58,  22:04  

KURSUJE W SOBOTY

6:32,  7:04,  7:38, 8:34, 9:47,  10:24,  11:05, 12:24,  13:38, 14:04, 14:41,  15:04,  15:34, 16:34,  17:04,  17:34,  18:07,  18:39,  19:44,  20:58,  22:04 

KURSUJE W NIEDZIELE

7:04,  7:38, 8:34, 9:47,  10:24,  11:05, 12:24,  13:38, 14:41, 15:34, 16:34, 17:34,  18:07,  18:39,  19:44,  20:58,  22:04 

BUSY NIE KURSUJĄ W NOWY ROK (1.I), W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH I W BOŻE NARODZENIE (25.XII)

29Łódź, Kościuszki/Radwańska 1703
KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU (W DNI ROBOCZE)

5:22,  6:08,  6:36,  7:09,  7:43,  8:10,  8:39,  9:09,  9:52,  10:29,  11:10,  11:47,  12:29,  12:58,  13:43,  14:09,  15:09,  15:39,  16:39,  17:09,  17:39,  18:12,  18:44,  19:49,  21:03,  22:09  

KURSUJE W SOBOTY

6:36,  7:09,  7:43, 8:39, 9:52, 10:29, 11:10, 12:29,  13:43,  14:09, 15:09, 15:39, 16:39,  17:09,  17:39,  18:12,  18:44,  19:49,  21:03,  22:09 

KURSUJE W NIEDZIELE

7:09,  7:43, 8:39, 9:52, 10:29, 11:10,12:29,  13:43, 15:39, 16:39, 17:09,  17:39,  18:12,  18:44,  19:49,  21:03,  22:09 

BUSY NIE KURSUJĄ W NOWY ROK (1.I), W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH I W BOŻE NARODZENIE (25.XII)