Kutno – Łódź


1Kutno, PKP ul. 3 Maja

KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU (W DNI ROBOCZE)

4:00     4:40     5:10    5:40 A    6:10    6:40 A    7:10     7:40     8:20     9:00    9:42 A    10:20   11:00  11:30 A  12:10   12:40 13:10   13:40 A  14:10   14:40  15:10 A   15:40   16:15   16:45   17:20 A   18:20   19:30 A   20:40            A* - Autobus

KURSUJE W SOBOTY

5:10 A     5:40     6:10 A     7:10     8:20 A     9:00     9:40     11:00 A  12:10   12:40 A   13:10   13:40   14:10   15:10 A   15:40   16:15   16:45   17:20   18:20   19:30   20:40

KURSUJE W NIEDZIELE

5:40     6:10     7:10     8:20     9:00     9:40     11:00   12:10   13:10   14:10   

15:10 A   16:15 A   16:45   17:20   18:20   19:30 A   20:40 A

KURSUJE W ŚWIĘTA

6:10     7:10     8:20     9:40    11:00   13:10   15:10   16:15   17:20   18:20   19:30   20:40

 

BUSY NIE KURSUJĄ W NOWY ROK (1.I), W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH I W BOŻE NARODZENIE (25.XII)

2Kutno, Kościuszki Stadion

KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU (W DNI ROBOCZE)

3:55     4:35     5:00     5:30 A    6:00     6:30 A

A* - Autobus

KURSUJE W SOBOTY 

5:00 A     5:30     6:00 A

KURSUJE W NIEDZIELE

5:30     6:00

KURSUJE W ŚWIĘTA

6:00​

 

BUSY NIE KURSUJĄ W NOWY ROK (1.I), W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCYCH I W BOŻE NARODZENIE (25.XII)

3Kutno, 29-go Listopada/PZU

KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU (W DNI ROBOCZE)

4:02     4:42     5:12     5:42 A    6:12     6:42 A    7:12     7:42     8:22     9:02   9:42 A     10:22   11:02   11:31 A   12:12   12:42   13:12   13:42 A   14:12  14:42   15:12 A   15:42   16:17   16:47   17:22 A   18:22   19:32 A   20:42                        A* - Autobus

KURSUJE W SOBOTY

5:12 A     5:42     6:12 A     7:12     8:22 A     9:02     9:42    11:02 A   12:12   12:42 A   13:12   13:42   14:12   15:12 A   15:42   16:17   16:47  17:22   18:22   19:32   20:42          

KURSUJE W NIEDZIELE

5:42    6:12     7:12     8:22     9:02     9:42    11:02  12:12 13:12  14:12   15:12 A  16:17 A   16:47  17:22  18:22   19:32 A   20:42 A  

KURSUJE W ŚWIĘTA

6:12     7:12     8:22    9:42    11:02   13:12   15:12  16:17  17:22  18:22   19:32   20:42  

 

BUSY NIE KURSUJĄ W NOWY ROK (1.I), W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH I W BOŻE NARODZENIE (25.XII)

4Kutno, Barlickiego

KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU (W DNI ROBOCZE)

4:03     4:43     5:13    5:43 A    6:13    6:43 A    7:13     7:43     8:23     9:03   9:43 A    10:23   11:03  11:32 A  12:13   12:43  13:13   13:43 A   14:13  14:43   15:13 A   15:43   16:18   16:48   17:23 A   18:23   19:33 A   20:43                        

A* - Autobus

KURSUJE W SOBOTY

5:13 A     5:43     6:13 A     7:13    8:23 A    9:03    9:43    11:03 A  12:13  12:43 A   

13:13   13:43   14:13   15:13 A   15:43   16:18   16:48   17:23   18:23   19:33   20:43

KURSUJE W NIEDZIELE

5:43     6:13     7:13    8:23    9:03    9:43    11:03 12:13   13:13 14:13   15:13 A  16:18 A   16:48  17:23   18:23  19:33 A  20:43 A

KURSUJE W ŚWIĘTA

6:13    7:13     8:23    9:43    11:03  13:13   15:13   16:18   17:23   18:23   19:33   20:43

 

BUSY NIE KURSUJĄ W NOWY ROK (1.I), W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH I W BOŻE NARODZENIE (25.XII)

5Kutno, Wyszyńskiego

KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU (W DNI ROBOCZE)

4:05     4:45     5:15    5:45 A    6:15    6:45 A    7:15     7:45     8:25     9:05  9:45 A    10:25   11:05  11:34 A  12:15   12:45  13:15   13:45 A   14:15  14:45   15:15 A   15:45   16:20   16:50   17:25 A   18:25   19:35 A   20:45                        

A* - Autobus

KURSUJE W SOBOTY

5:15 A     5:45     6:15 A     7:15    8:25 A    9:05    9:45    11:05 A  12:15  12:45 A   

13:15   13:45   14:15   15:15 A   15:45   16:20   16:50   17:25   18:25   19:35   20:45

KURSUJE W NIEDZIELE

5:45     6:15     7:15    8:25   9:05    9:45    11:05 12:15   13:15 14:15   15:15 A  16:20 A   16:50  17:25   18:25  19:35 A  20:45 A

KURSUJE W ŚWIĘTA

6:15    7:15     8:25    9:45    11:05  13:15   15:15   16:20   17:25   18:25   19:35   20:45

 

BUSY NIE KURSUJĄ W NOWY ROK (1.I), W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH I W BOŻE NARODZENIE (25.XII)

6Kutno, Troczewskiego

KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU (W DNI ROBOCZE)

4:06     4:46     5:16    5:46 A    6:16    6:46 A    7:16     7:46     8:26     9:06  9:46 A    10:26   11:06  11:35 A  12:16   12:46  13:16   13:46A   14:16  14:46   15:16 A   15:46   16:21   16:51   17:26 A   18:26   19:36 A   20:46                        

A* - Autobus

KURSUJE W SOBOTY

5:16 A     5:46     6:16 A     7:16    8:26 A    9:06    9:46    11:06 A  12:16  12:46 A   

13:16   13:46   14:16   15:16 A   15:46   16:21   16:51   17:26   18:26   19:36   20:46

KURSUJE W NIEDZIELE

5:46     6:16     7:16    8:26   9:06    9:46    11:06 12:16   13:16  14:16   15:16  16:21   16:51  17:26   18:26  19:36  20:46

KURSUJE W ŚWIĘTA

6:16    7:16     8:26    9:46    11:06  13:16   15:16   16:21   17:26   18:26   19:36   20:46

 

BUSY NIE KURSUJĄ W NOWY ROK (1.I), W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH I W BOŻE NARODZENIE (25.XII)

7Kutno, Łąkoszyńska/bloki

KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU (W DNI ROBOCZE)

4:09     4:49     5:19    5:49 A    6:19    6:49 A    7:19     7:49     8:29     9:09  9:49 A    10:29   11:09  11:38 A  12:19  12:49  13:19   13:49A   14:19  14:49   15:19 A   15:49   16:24   16:54   17:29 A   18:29   19:39 A   20:49                        

A* - Autobus

KURSUJE W SOBOTY

5:19 A     5:49     6:19 A     7:19    8:29 A    9:09    9:49    11:09 A  12:19  12:49 A

13:19   13:49   14:19   15:19 A   15:49   16:24   16:54   17:29   18:29   19:39   20:49

KURSUJE W NIEDZIELE

5:49     6:19     7:19    8:29   9:09    9:49    11:09 12:19   13:19 14:19   15:19 A  16:24 A   16:54  17:29   18:29  19:39 A  20:49 A

KURSUJE W ŚWIĘTA

6:19    7:19     8:29    9:49    11:09  13:19   15:19   16:24   17:29   18:29   19:39   20:49

 

BUSY NIE KURSUJĄ W NOWY ROK (1.I), W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH I W BOŻE NARODZENIE (25.XII)

8Wały

KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU (W DNI ROBOCZE)

4:15     4:55     5:25    5:55 A    6:25    6:55 A    7:25     7:55     8:35     9:15  9:55 A    10:35   11:15  11:44 A  12:25  12:55  13:25   13:55A   14:25  14:55   15:25 A   15:55   16:30   17:00   17:35 A   18:35   19:45 A   20:55                        

A* - Autobus

KURSUJE W SOBOTY

5:25 A     5:55     6:25 A     7:25    8:35 A    9:15    9:55    11:15 A  12:25  12:55 A

13:25   13:55   14:25   15:25 A   15:55   16:30   17:00   17:35   18:35   19:45   20:55

KURSUJE W NIEDZIELE

5:55     6:25     7:25    8:35   9:15    9:55    11:15 12:25   13:25 14:25   15:25 A  16:30 A 17:00  17:35   18:35  19:45 A 20:55 A

KURSUJE W ŚWIĘTA

6:25    7:25     8:35    9:55    11:15  13:25   15:25   16:30   17:35   18:35   19:45   20:55

 

BUSY NIE KURSUJĄ W NOWY ROK (1.I), W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH I W BOŻE NARODZENIE (25.XII)

9Malewo

KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU (W DNI ROBOCZE)

4:17     4:57     5:27    5:57 A    6:27    6:57 A    7:27     7:57     8:37     9:17 9:57 A    10:37   11:17 11:46 A  12:27  12:57  13:27   13:57A   14:27  14:57   15:27 A   15:57   16:32   17:02   17:37 A   18:37   19:47 A   20:57                        

A* - Autobus

KURSUJE W SOBOTY

5:27 A     5:57     6:27 A     7:27    8:37 A    9:17    9:57    11:17 A  12:27  12:57 A

13:27   13:57   14:27   15:27 A   15:57   16:32   17:02   17:37   18:37   19:47   20:57

KURSUJE W NIEDZIELE

5:57     6:27     7:27    8:37   9:17    9:57    11:17 12:27   13:27 14:27   15:27 A 16:32 A 17:02  17:37   18:37  19:47 A 20:57 A

KURSUJE W ŚWIĘTA

6:27    7:27     8:37    9:57    11:17  13:27   15:27   16:32   17:37   18:37   19:47   20:57

 

BUSY NIE KURSUJĄ W NOWY ROK (1.I), W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH I W BOŻE NARODZENIE (25.XII)

10Rybie

KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU (W DNI ROBOCZE)

4:19     4:59     5:29    5:59 A    6:29    6:59 A    7:29     7:59     8:39     9:19 9:59 A    10:39   11:19 11:48 A  12:29  12:59  13:29   13:59A   14:29  14:59   15:29 A   15:59   16:34   17:04   17:39 A   18:39   19:49 A   20:59                        

A* - Autobus

KURSUJE W SOBOTY

5:29 A     5:59     6:29 A     7:29    8:39 A    9:19    9:59    11:19 A  12:29  12:59 A

13:29   13:59   14:29   15:29 A   15:59   16:34   17:04   17:39   18:39   19:49   20:59

KURSUJE W NIEDZIELE

5:59     6:29     7:29    8:39   9:19    9:59    11:19 12:29   13:29 14:29   15:29 A  16:34 A 17:04  17:39   18:39  19:49 A 20:59 A

KURSUJE W ŚWIĘTA

6:29    7:29     8:39    9:59    11:19  13:29   15:29   16:34   17:39   18:39   19:49   20:59

 

BUSY NIE KURSUJĄ W NOWY ROK (1.I), W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH I W BOŻE NARODZENIE (25.XII)

11Młogoszyn

KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU (W DNI ROBOCZE)

4:22     5:02     5:32    6:02 A    6:32    7:02 A    7:32     8:02     8:42     9:22 10:02A    10:42   11:22 11:51 A  12:32  13:02  13:32   14:02A   14:32  15:02   15:32 A   16:02   16:37   17:07   17:42 A   18:42   19:52 A   21:02                        

A* - Autobus

KURSUJE W SOBOTY

5:32 A     6:02     6:32 A     7:32    8:42 A    9:22   10:02    11:22 A  12:32  13:02 A

13:32   14:02   14:32   15:32 A   16:02   16:37   17:07   17:42   18:42   19:52   21:02

KURSUJE W NIEDZIELE

6:02     6:32     7:32    8:42   9:22    10:02   11:22 12:32   13:32 14:32   15:32 A  16:37 A   17:07  17:42   18:42  19:52 A  21:02 A

KURSUJE W ŚWIĘTA

6:32    7:32     8:42    10:02   11:22  13:32   15:32   16:37   17:42   18:42   19:52   21:02

 

BUSY NIE KURSUJĄ W NOWY ROK (1.I), W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH I W BOŻE NARODZENIE (25.XII)

12Pęcławice

KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU (W DNI ROBOCZE)

4:25     5:05     5:35    6:05 A    6:35    7:05 A    7:35     8:05     8:45     9:25 10:05A    10:45   11:25 11:54 A  12:35  13:05  13:35   14:05A   14:35  15:05   15:35 A   16:05   16:40   17:10   17:45 A   18:45   19:55 A   21:05                        

A* - Autobus

KURSUJE W SOBOTY

5:35 A     6:05     6:35 A     7:35    8:45 A    9:25   10:05    11:25 A  12:35  13:05 A

13:35   14:05   14:35   15:35 A   16:05   16:40   17:10   17:45   18:45   19:55   21:05

KURSUJE W NIEDZIELE

6:05     6:35     7:35    8:45   9:25    10:05   11:25 12:35   13:35 14:35 15:35 A 16:40 A 17:10  17:45   18:45  19:55 A 21:05 A

KURSUJE W ŚWIĘTA

6:35    7:35     8:45    10:05   11:25  13:35   15:35   16:40   17:45   18:45   19:55   21:05

 

BUSY NIE KURSUJĄ W NOWY ROK (1.I), W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH I W BOŻE NARODZENIE (25.XII)

13Górki Pęcławskie

KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU (W DNI ROBOCZE)

4:27     5:07     5:37    6:07 A    6:37    7:07 A    7:37     8:07     8:47     9:27 10:07A    10:47   11:27 11:56 A  12:37  13:07  13:37   14:07A   14:37  15:07   15:37 A   16:07   16:42   17:12   17:47 A   18:47   19:57 A   21:07                        

A* - Autobus

KURSUJE W SOBOTY

5:37A     6:07     6:37 A     7:37    8:47 A    9:27   10:07    11:27 A  12:37  13:07 A

13:37   14:07   14:37   15:37 A   16:07   16:42   17:12   17:47   18:47   19:57   21:07

KURSUJE W NIEDZIELE

6:07     6:37     7:37    8:47   9:27    10:07   11:27 12:37   13:37 14:37   15:37 A 16:42 A 17:12  17:47   18:47  19:57 A 21:07 A

KURSUJE W ŚWIĘTA

6:37    7:37     8:47    10:07   11:27  13:37   15:37   16:42   17:47   18:47   19:57   21:07

 

BUSY NIE KURSUJĄ W NOWY ROK (1.I), W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH I W BOŻE NARODZENIE (25.XII)

14Rogaszyn

KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU (W DNI ROBOCZE)

4:28     5:08     5:38    6:08 A    6:38    7:08 A    7:38     8:08     8:48     9:28 10:08A    10:48   11:28 11:57 A  12:38  13:08  13:38   14:08A   14:38  15:08   15:38 A   16:08   16:43   17:13   17:48 A   18:48   19:58 A   21:08                        

A* - Autobus

KURSUJE W SOBOTY

5:38A     6:08     6:38 A     7:38    8:48 A    9:28   10:08    11:28 A  12:38  13:08 A 13:38   14:08   14:38   15:38 A   16:08   16:43   17:13   17:48   18:48   19:58   21:08

KURSUJE W NIEDZIELE

6:08     6:38     7:38    8:48   9:28    10:08   11:28 12:38   13:38 14:38   15:38 A 16:43 A 17:13  17:48   18:48  19:58 A 21:08 A

KURSUJE W ŚWIĘTA

6:38    7:38     8:48    10:08   11:28  13:38   15:38   16:43   17:48   18:48   19:58   21:08

 

BUSY NIE KURSUJĄ W NOWY ROK (1.I), W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH I W BOŻE NARODZENIE (25.XII)

15Michałówka II

KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU (W DNI ROBOCZE)

4:30     5:10     5:40    6:10 A    6:40    7:10 A    7:40     8:10     8:50     9:30 10:10A    10:50   11:30 11:59 A  12:40  13:10  13:40   14:10A   14:40  15:10   15:40 A   16:10   16:45   17:15   17:50 A   18:50   20:00 A   21:10                        

A* - Autobus

KURSUJE W SOBOTY

5:40A     6:10     6:40 A     7:40    8:50 A    9:30   10:10    11:30 A  12:40  13:10 A

13:40   14:10   14:40   15:40 A   16:10   16:45   17:15   17:50   18:50   20:00   21:10

KURSUJE W NIEDZIELE

6:10     6:40     7:40    8:50   9:30    10:10   11:30 12:40   13:40 14:40 15:40 A 16:45 A 17:15  17:50   18:50  20:00 A 21:10 A

KURSUJE W ŚWIĘTA

6:40    7:40     8:50    10:10   11:30  13:40   15:40   16:45   17:50   18:50   20:00   21:10

 

BUSY NIE KURSUJĄ W NOWY ROK (1.I), W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH I W BOŻE NARODZENIE (25.XII)

16Piątek

KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU (W DNI ROBOCZE)

4:35     5:15     5:45    6:15 A    6:45    7:15 A    7:45     8:15     8:55     9:35 10:15A    10:55   11:35 12:04 A  12:45  13:15  13:45   14:15A   14:45  15:15   15:45 A   16:15   16:50   17:20   17:55 A   18:55   20:05 A   21:15                        

A* - Autobus

KURSUJE W SOBOTY

5:45A     6:15     6:45 A     7:45    8:55 A    9:35   10:15    11:35 A  12:45  13:15 A

13:45   14:15   14:45   15:45 A   16:15   16:50   17:20   17:55   18:55   20:05   21:15

KURSUJE W NIEDZIELE

6:15     6:45     7:45    8:55   9:35    10:15   11:35 12:45   13:45 14:45   15:45 A 16:50 A 17:20  17:55   18:55  20:05 A 21:15 A

KURSUJE W ŚWIĘTA

6:45    7:45     8:55    10:15   11:35  13:45   15:45   16:50   17:55   18:55   20:05   21:15

 

BUSY NIE KURSUJĄ W NOWY ROK (1.I), W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH I W BOŻE NARODZENIE (25.XII)

17Krzyszkowice II

KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU (W DNI ROBOCZE)

4:39     5:19     5:49    6:19 A    6:49    7:19 A    7:49     8:19     8:59     9:39 10:19A    10:59   11:39 12:08 A  12:49  13:19  13:49   14:19A   14:49  15:19   15:49 A   16:19   16:54   17:24   17:59 A   18:59   20:09 A   21:19                        

A* - Autobus

KURSUJE W SOBOTY

5:49A     6:19     6:49 A     7:49    8:59 A    9:39  10:19    11:39 A  12:49  13:19 A

13:49   14:19   14:49   15:49 A   16:19   16:54   17:24   17:59   18:59   20:09   21:19

KURSUJE W NIEDZIELE

6:19     6:49     7:49    8:59   9:39    10:19   11:39 12:49   13:49 14:49   15:49 A 16:54 A 17:24  17:59   18:59  20:09 A 21:19 A

KURSUJE W ŚWIĘTA

6:49    7:49     8:59    10:19   11:39  13:49   15:49   16:54   17:59   18:59   20:09   21:19

 

BUSY NIE KURSUJĄ W NOWY ROK (1.I), W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH I W BOŻE NARODZENIE (25.XII)

18Gieczno, Cmentarz

KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU (W DNI ROBOCZE)

4:40     5:24     5:55    6:25 A    6:55    7:25 A    7:55     8:25     9:05     9:45 10:25A    11:05   11:45 12:14 A  12:55  13:25  13:55   14:25A   14:55  15:25   15:55 A   16:24   16:56   17:30   18:01 A   19:04   20:15 A   21:25                        

A* - Autobus

KURSUJE W SOBOTY

5:55A     6:24     6:55 A     7:55    9:05 A    9:45  10:25    11:45 A  12:55  13:25 A

13:55   14:25   14:55   15:55A   16:24   16:56   17:30   18:01   19:04   20:15   21:25

KURSUJE W NIEDZIELE

6:24     6:55     7:55   9:05   9:45    10:25   11:45 12:55   13:55 14:55 15:55 A 16:56 A 17:30  18:01   19:04  20:15 A 21:25 A

KURSUJE W ŚWIĘTA

6:55    7:55     9:05    10:25   11:45  13:55   15:55   16:56   18:01   19:04   20:15   21:25

 

BUSY NIE KURSUJĄ W NOWY ROK (1.I), W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH I W BOŻE NARODZENIE (25.XII)

19Rogóźno

KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU (W DNI ROBOCZE)

4:43     5:27     5:58    6:28 A    6:58    7:28 A    7:58     8:28     9:08     9:48 10:28A    11:08   11:48 12:17 A  12:58  13:28  13:58   14:28A   14:58  15:27   15:58 A   16:27   16:59   17:33   18:04 A   19:07   20:18 A   21:28                        

A* - Autobus

KURSUJE W SOBOTY

5:58A     6:28     6:58 A     7:58    9:08 A    9:48  10:28    11:48 A  12:58  13:28 A 13:58   14:28   14:58   15:58A   16:27  16:59   17:33   18:04   19:07   20:18   21:28

KURSUJE W NIEDZIELE

6:28     6:58     7:58   9:08   9:48    10:28   11:48 12:58   13:58  14:58   15:58  16:59   17:33  18:04   19:07  20:18  21:28

KURSUJE W ŚWIĘTA

6:58    7:58     9:08    10:28   11:48  13:58   15:58  16:59   18:04   19:07   20:18   21:28

 

BUSY NIE KURSUJĄ W NOWY ROK (1.I), W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH I W BOŻE NARODZENIE (25.XII)

20Warszyce

KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU (W DNI ROBOCZE)

4:46     5:30     6:01    6:31 A    7:01    7:31 A    8:01     8:31     9:11     9:51 10:31A    11:11   11:51 12:20 A  13:01  13:31  14:01   14:31A   15:01  15:30   16:01 A   16:30   17:02   17:35   18:07 A   19:10   20:24 A   21:30                        

A* - Autobus

KURSUJE W SOBOTY

6:01A     6:31     7:01 A     8:01    9:11 A    9:51  10:31    11:51 A  13:01  13:31 A  14:01   14:31   15:01   16:01A   16:30   17:02   17:35   18:07   19:10   20:24   21:30

KURSUJE W NIEDZIELE

6:31    7:01     8:01   9:11   9:51    10:31   11:51  13:01 14:01 15:01   16:01 A 17:0217:35  18:07   19:10  20:24 A 21:30 A

KURSUJE W ŚWIĘTA

7:01  8:01     9:11    10:31   11:51  14:01   16:01   17:02   18:07   19:10   20:24   21:30

 

BUSY NIE KURSUJĄ W NOWY ROK (1.I), W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH I W BOŻE NARODZENIE (25.XII)

21Biała, k/ Zgierza, zgierska/bar

KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU (W DNI ROBOCZE)

4:49     5:33     6:04    6:34 A    7:04    7:34 A    8:04     8:34     9:14     9:54 10:34A    11:14   11:54 12:23 A  13:04  13:34  14:04   14:34A   15:04  15:33   16:04 A   16:33   17:05   17:38   18:10 A   19:13   20:27 A   21:33                        

A* - Autobus

KURSUJE W SOBOTY

6:04A     6:34     7:04 A     8:04    9:14 A    9:54  10:34    11:54 A  13:04  13:34 A  14:04   14:34   15:04   16:04A   16:33   17:05   17:38   18:10   19:13   20:27   21:33

KURSUJE W NIEDZIELE

6:34    7:04     8:04   9:14   9:54    10:34   11:54 13:04  14:04 15:04   16:04 A 17:05 A 17:38  18:10   19:13  20:27 A 21:33 A

KURSUJE W ŚWIĘTA

7:04  8:04     9:14    10:34   11:54  14:04   16:04 17:05  18:10   19:13   20:27   21:33

 

BUSY NIE KURSUJĄ W NOWY ROK (1.I), W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH I W BOŻE NARODZENIE (25.XII)

22Zgierz, Piątkowska/Kasprowicza rondo

KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU (W DNI ROBOCZE)

4:56     5:40     6:11    6:41 A    7:11    7:41 A    8:11     8:41     9:21   10:01 10:41 A    11:21   12:01 12:30 A  13:11  13:41  14:11   14:41 A   15:11  15:40   16:11 A   16:40   17:12   17:45   18:17 A   19:20   20:34 A   21:40                        

A* - Autobus

KURSUJE W SOBOTY

6:11A     6:41     7:11 A     8:11    9:21 A   10:01  10:41    12:01 A  13:11  13:41 A 14:11   14:41   15:11   16:11 A 16:40   17:12   17:45   18:17   19:20   20:34   21:40

KURSUJE W NIEDZIELE

6:41    7:11     8:11   9:21 10:01    10:41  12:01 13:11  14:11 15:11 16:11  17:12   17:45  18:17   19:20  20:34  21:40

KURSUJE W ŚWIĘTA

7:11  8:11     9:21    10:41   12:01  14:11   16:11   17:12   18:17   19:20   20:34   21:40

 

BUSY NIE KURSUJĄ W NOWY ROK (1.I), W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH I W BOŻE NARODZENIE (25.XII)

23Zgierz, Piłsudskiego

KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU (W DNI ROBOCZE)

4:58     5:43     6:13    6:43 A    7:14    7:43 A    8:13     8:43     9:25   10:03  10:43 A  11:23  12:03 12:30 A  13:13  13:43  14:14   14:43 A   15:13  15:43   16:13 A   16:43   17:14   17:47   18:19 A   19:23   20:37 A   21:43                        

A* - Autobus

KURSUJE W SOBOTY

6:13A     6:43     7:14 A     8:13    9:25 A   10:03  10:43    12:03 A  13:13  13:43 A 14:14   14:43   15:13   16:13 A 16:43   17:14   17:47   18:19   19:23   20:37   21:43

KURSUJE W NIEDZIELE

6:43  7:14   8:13   9:25 10:03  10:43  12:03 13:13  14:14 15:13 16:13 A 17:14 A 17:47  18:19   19:23  20:37 A  21:43 A

KURSUJE W ŚWIĘTA

7:14  8:13  9:25  10:43   12:03  14:14   16:13   17:14   18:19   19:23   20:37   21:43  BUSY NIE KURSUJĄ W NOWY ROK (1.I), W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH I W BOŻE NARODZENIE (25.XII)

24Zgierz, 1 Maja/Plac Kilińskiego

KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU (W DNI ROBOCZE)

5:00     5:46     6:16    6:46 A    7:18    7:47 A    8:16     8:46     9:29   10:06  10:47 A  11:26  12:06 12:35 A  13:16  13:46  14:19   14:46 A   15:16  15:46   16:16 A   16:46   17:16   17:49   18:21 A   19:26   20:40 A   21:46                        

A* - Autobus

KURSUJE W SOBOTY

6:16 A     6:46     7:18 A     8:16    9:29 A   10:06  10:47    12:06 A  13:16  13:46 A 14:19   14:46   15:16  16:16 A 16:46   17:16   17:49   18:21   19:26   20:40   21:46

KURSUJE W NIEDZIELE

6:46  7:18   8:16   9:29 10:06  10:47  12:06 13:16  14:19 15:16 16:16 A 17:16 A 17:49  18:21   19:26  20:40 A  21:46 A

KURSUJE W ŚWIĘTA

7:18  8:16  9:29  10:47   12:06  14:19   16:16   17:16   18:21   19:26   20:40   21:46 BUSY NIE KURSUJĄ W NOWY ROK (1.I), W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH I W BOŻE NARODZENIE (25.XII)

25Łódź, Zgierska/Sikorskiego

KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU (W DNI ROBOCZE)

5:07     5:53     6:23    7:54 A   8:53     9:36   10:13  10:54 A  11:33  12:13 12:42 A  13:23  14:26   14:53 A 15:53   16:23 A   16:53  17:23   17:56   18:28 A   19:33   20:47 A   21:53        A* - Autobus

KURSUJE W SOBOTY

6:23 A   9:36 A   10:13  10:54    12:13 A  13:23 14:26   14:53 16:23 A 16:53   17:23   17:56   18:28   19:33   20:47   21:53

KURSUJE W NIEDZIELE

9:36 10:13  10:54  12:13 13:23  14:26 16:23 A 17:23 A 17:56  18:28   19:33  20:47 A  21:53 A

KURSUJE W ŚWIĘTA

9:36  10:54   12:13  14:26   16:23   17:23   18:28   19:33   20:47   21:53 BUSY NIE KURSUJĄ W NOWY ROK (1.I), W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH I W BOŻE NARODZENIE (25.XII)

26Łódź, Zgierska/Julianowska

KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU (W DNI ROBOCZE)

5:10     5:56     6:26    7:57 A   8:56     9:39   10:16  10:57 A  11:36  12:16 12:45 A  13:26  14:29   14:56 A 15:56   16:26 A   16:56  17:26   17:59   18:31 A   19:36   20:50 A   21:56        A* - Autobus

KURSUJE W SOBOTY

6:26 A   9:39 A   10:16  10:57    12:16 A  13:26 14:29   14:56 16:26 A 16:56   17:26   17:59   18:31   19:36   20:50   21:56

KURSUJE W NIEDZIELE

9:39 10:16  10:57  12:16 13:26  14:29 16:26 A 17:26 A 17:59  18:31   19:36  20:50 A  21:56 A

KURSUJE W ŚWIĘTA

9:39  10:57   12:16  14:29   16:26   17:26   18:31   19:36   20:50   21:56

BUSY NIE KURSUJĄ W NOWY ROK (1.I), W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH I W BOŻE NARODZENIE (25.XII)

27Łódź, Zachodnia/Lutomierska

KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU (W DNI ROBOCZE)

5:15     6:01     6:31  7:01  7:33  8:02 A  8:31   9:01    9:44  10:21  11:02 A  11:41  12:21 12:50 A  13:32  14:01  14:36   15:01 A 15:31  16:01   16:31 A   17:01  17:31   18:04   18:36 A   19:41   20:55 A   22:01        A* - Autobus

KURSUJE W SOBOTY

6:31 A     7:01     7:33 A     8:31    9:44 A   10:21  11:02    12:21 A  13:32  14:01 A 14:36   15:01   15:31  16:31 A 17:01   17:31   18:04   18:36   19:41   20:55   22:01

KURSUJE W NIEDZIELE

7:01  7:33   8:31   9:44 10:21  11:02  12:21 13:32  14:36  15:31  16:31 A  17:31 A 18:04  18:36   19:41  20:55 A  22:01 A

KURSUJE W ŚWIĘTA

7:33  8:31  9:44  11:02   12:21  14:36   16:31   17:31   18:36   19:41   20:55   22:01 BUSY NIE KURSUJĄ W NOWY ROK (1.I), W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH I W BOŻE NARODZENIE (25.XII)

28Łódź, Zachodnia/Zielona

KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU (W DNI ROBOCZE)

5:18     6:04     6:34  7:04  7:38  8:05 A  8:34   9:04    9:47  10:24  11:05 A  11:44  12:24 12:53 A  13:38  14:04  14:41   15:04 A 15:34  16:04   16:34 A   17:04  17:34   18:07   18:39 A   19:44   20:58 A   22:04        A* - Autobus

KURSUJE W SOBOTY

6:34 A     7:04     7:38 A     8:34    9:47 A   10:24  11:05    12:24 A  13:38  14:04 A 14:41   15:04   15:34  16:34 A 17:04   17:34   18:07   18:39   19:44   20:58   22:04

KURSUJE W NIEDZIELE

7:04  7:38   8:34   9:47 10:24  11:05  12:24 13:38  14:41  15:34  16:34 A  17:34 A 18:07  18:39   19:44  20:58 A  22:04 A

KURSUJE W ŚWIĘTA

7:38  8:34  9:47  11:05   12:24  14:41   16:34   17:34   18:39   19:44   20:58   22:04 BUSY NIE KURSUJĄ W NOWY ROK (1.I), W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH I W BOŻE NARODZENIE (25.XII)

29Łódź Kościuszki/Radwańska

KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU (W DNI ROBOCZE)

5:21     6:07     6:37  7:07  7:41  8:08 A  8:37   9:07    9:50  10:27  11:08 A  11:47  12:27 12:56 A  13:41  14:07  14:44   15:07 A 15:37  16:07   16:37 A   17:07  17:37   18:10   18:42 A   19:47   21:01 A   22:07        A* - Autobus

KURSUJE W SOBOTY

6:37 A     7:07     7:41 A     8:37    9:50 A   10:27  11:08    12:27 A  13:41  14:07 A 14:44   15:07   15:37  16:37 A 17:07   17:37   18:10   18:42  19:47   21:01   22:07

KURSUJE W NIEDZIELE

7:07  7:41   8:37  9:50 10:27  11:08  12:27 13:41  14:44  15:37  16:37 A  17:37 A 18:10  18:42   19:47  21:01 A  22:07 A

KURSUJE W ŚWIĘTA

7:41  8:37  9:50  11:08   12:27  14:44   16:37   17:37   18:42   19:47   21:01   22:07 BUSY NIE KURSUJĄ W NOWY ROK (1.I), W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH I W BOŻE NARODZENIE (25.XII)