Kutno – Łódź


1Kutno, PKP ul. 3 Maja

KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU (W DNI ROBOCZE)

4:00 4:40 A 5:10 5:40 A 6:10 6:40 A 7:10 7:40 8:20 A 9:00 9:40 A 10:20 11:00 11:30 A 12:10 12:40 A 13:10 13:40 A 14:10 14:40 15:10 A 15:40 16:15 A 16:45 17:30 A 18:20 19:30 20:40

A* - Autobus A* - Autobus kursuje w piątek w pozostałe dni bus

KURSUJE W SOBOTY

5:10 A 5:40 6:10 A 7:10 8:20 A 9:00 9:40 11:00 A 12:10 12:40 A 13:10 13:40 14:40 15:10 A 15:40 16:15 16:45 17:30 18:20 19:30 20:40

KURSUJE W NIEDZIELE

5:40 6:10 7:10 8:20 9:00 9:40 11:00 12:10 13:10 14:10 15:10 A 16:15 A 16:45 17:30 18:20 19:30 A 20:40 A

KURSUJE W ŚWIĘTA

6:10 7:10 8:20 9:40 11:00 13:10 15:10 16:15 17:30 18:20 19:30 20:40

 

BUSY NIE KURSUJĄ W NOWY ROK (1.I), W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH I W BOŻE NARODZENIE (25.XII)

2Kutno, Kościuszki Stadion

KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU (W DNI ROBOCZE)

3:55 4:35 A 5:00 5:30 A 6:00 6:30 A

A* - Autobus

KURSUJE W SOBOTY

5:00 A 5:30 6:00 A

KURSUJE W NIEDZIELE

5:30 6:00

KURSUJE W ŚWIĘTA

6:00

 

BUSY NIE KURSUJĄ W NOWY ROK (1.I), W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCYCH I W BOŻE NARODZENIE (25.XII)

3Kutno, 29-go Listopada/PZU

KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU (W DNI ROBOCZE)

4:02 4:42 A 5:12 5:42 A 6:12 6:42 A 7:12 7:42 8:22 A 9:02 9:42 A 10:22 11:02 11:31 A 12:12 12:42 A 13:12 13:42 A 14:12 14:42 15:12 A 15:42 16:17 A 16:47 17:32 A 18:22 19:32 20:42 A* - Autobus A* - Autobus kursuje w piątek, w pozostałe dni bus

KURSUJE W SOBOTY

5:12 A 5:42 6:12 A 7:12 8:22 A 9:02 9:42 11:02 A 12:12 12:42 A 13:12 13:42 14:42 15:12 A 15:42 16:17 16:47 17:32 18:22 19:32 20:42

KURSUJE W NIEDZIELE

5:42 6:12 7:12 8:22 9:02 9:42 11:02 12:12 13:12 14:12 15:12 A 16:17 A 16:47 17:32 18:22 19:32 A 20:42 A

KURSUJE W ŚWIĘTA

6:12 7:12 8:22 9:42 11:02 13:12 15:12 16:17 17:32 18:22 19:32 20:42

 

BUSY NIE KURSUJĄ W NOWY ROK (1.I), W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH I W BOŻE NARODZENIE (25.XII)

4Kutno, Barlickiego

KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU (W DNI ROBOCZE)

4:03 4:43 A 5:13 5:43 A 6:13 6:43 A 7:13 7:43 8:23 A 9:03 9:43 A 10:23 11:03 11:32 A 12:13 12:43 A 13:13 13:43 A 14:13 14:43 15:13 A 15:43 16:18 A 16:48 17:33 A 18:23 19:33 A 20:43

A* - Autobus A - Autobus kursuje w piątek, w pozostałe dni bus

KURSUJE W SOBOTY

5:13 A 5:43 6:13 A 7:13 8:23 A 9:03 9:43 11:03 A 12:13 12:43 A 13:13 13:43 14:43 15:13 A 15:43 16:18 16:48 17:33 18:23 19:33 20:43

KURSUJE W NIEDZIELE

5:43 6:13 7:13 8:23 9:03 9:43 11:03 12:13 13:13 14:13 15:13 A 16:18 A 16:48 17:33 18:23 19:33 A 20:43 A

KURSUJE W ŚWIĘTA

6:13 7:13 8:23 9:43 11:03 13:13 15:13 16:18 17:33 18:23 19:33 20:43

 

BUSY NIE KURSUJĄ W NOWY ROK (1.I), W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH I W BOŻE NARODZENIE (25.XII)

5Kutno, Wyszyńskiego

KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU (W DNI ROBOCZE)

4:05 4:45 A 5:15 5:45 A 6:15 6:45 A 7:15 7:45 8:25 A 9:05 9:45 A 10:25 11:05 11:34 A 12:15 12:45 A 13:15 13:45 A 14:15 14:45 15:15 A 15:45 16:20 A 16:50 17:35 A 18:25 19:35 20:45

A* - Autobus A* - Autobus kursuje w piątki, w pozostałe dni bus

KURSUJE W SOBOTY

5:15 A 5:45 6:15 A 7:15 8:25 A 9:05 9:45 11:05 A 12:15 12:45 A 13:15 13:45 14:15 15:15 A 15:45 16:20 16:50 17:35 18:25 19:35 20:45

KURSUJE W NIEDZIELE

5:45 6:15 7:15 8:25 9:05 9:45 11:05 12:15 13:15 14:15 15:15 A 16:20 A 16:50 17:35 18:25 19:35 A 20:45 A

KURSUJE W ŚWIĘTA

6:15 7:15 8:25 9:45 11:05 13:15 15:15 16:20 17:35 18:25 19:35 20:45

 

BUSY NIE KURSUJĄ W NOWY ROK (1.I), W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH I W BOŻE NARODZENIE (25.XII)

6Kutno, Troczewskiego

KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU (W DNI ROBOCZE)

4:06 4:46 A 5:16 5:46 A 6:16 6:46 A 7:16 7:46 8:26 A 9:06 9:46 A 10:26 11:06 11:35 A 12:16 12:46 A 13:16 13:46 A 14:16 14:46 15:16 A 15:46 16:21 A 16:51 17:36 A 18:26 19:36 20:46

A* - Autobus A* - Autobus kursuje w piątki, w pozostałe dni bus

KURSUJE W SOBOTY

5:16 A 5:46 6:16 A 7:16 8:26 A 9:06 9:46 11:06 A 12:16 12:46 A 13:16 13:46 14:16 15:16 A 15:46 16:21 16:51 17:36 18:26 19:36 20:46

KURSUJE W NIEDZIELE

5:46 6:16 7:16 8:26 9:06 9:46 11:06 12:16 13:16 14:16 15:16 16:21 16:51 17:36 18:26 19:36 20:46

KURSUJE W ŚWIĘTA

6:16 7:16 8:26 9:46 11:06 13:16 15:16 16:21 17:36 18:26 19:36 20:46

 

BUSY NIE KURSUJĄ W NOWY ROK (1.I), W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH I W BOŻE NARODZENIE (25.XII)

7Kutno, Łąkoszyńska/bloki

KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU (W DNI ROBOCZE)

4:09 4:49 A 5:19 5:49 A 6:19 6:49 A 7:19 7:49 8:29 A 9:09 9:49 A 10:29 11:09 11:38 A 12:19 12:49 A 13:19 13:49 A 14:19 14:49 15:19 A 15:49 16:24 A 16:54 17:39 A 18:29 19:39 20:49

A* - Autobus A* - Autobus kursuje w piątek, w pozostałe dni bus

KURSUJE W SOBOTY

5:19 A 5:49 6:19 A 7:19 8:29 A 9:09 9:49 11:09 A 12:19 12:49 A 13:19 13:49 14:19 15:19 A 15:49 16:24 16:54 17:39 18:29 19:39 20:49

KURSUJE W NIEDZIELE

5:49 6:19 7:19 8:29 9:09 9:49 11:09 12:19 13:19 14:19 15:19 A 16:24 A 16:54 17:39 18:29 19:39 A 20:49 A

KURSUJE W ŚWIĘTA

6:19 7:19 8:29 9:49 11:09 13:19 15:19 16:24 17:39 18:29 19:39 20:49

 

BUSY NIE KURSUJĄ W NOWY ROK (1.I), W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH I W BOŻE NARODZENIE (25.XII)

8Wały

KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU (W DNI ROBOCZE)

4:15 4:55 A 5:25 5:55 A 6:25 6:55 A 7:25 7:55 8:35 A 9:15 9:55 A 10:35 11:15 11:44 A 12:25 12:55 A 13:25 13:55 A 14:25 14:55 15:25 A 15:55 16:30 A 17:00 17:45 A 18:35 19:45 20:55

A* - Autobus A* - Autobus kursuje w piątek, w pozostałe dni bus

KURSUJE W SOBOTY

5:25 A 5:55 6:25 A 7:25 8:35 A 9:15 9:55 11:15 A 12:25 12:55 A 13:25 13:55 14:25 15:25 A 15:55 16:30 17:00 17:45 18:35 19:45 20:55

KURSUJE W NIEDZIELE

5:55 6:25 7:25 8:35 9:15 9:55 11:15 12:25 13:25 14:25 15:25 A 16:30 A 17:00 17:45 18:35 19:45 A 20:55 A

KURSUJE W ŚWIĘTA

6:25 7:25 8:35 9:55 11:15 13:25 15:25 16:30 17:45 18:35 19:45 20:55

 

BUSY NIE KURSUJĄ W NOWY ROK (1.I), W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH I W BOŻE NARODZENIE (25.XII)

9Malewo

KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU (W DNI ROBOCZE)

4:17 4:57 A 5:27 5:57 A 6:27 6:57 A 7:27 7:57 8:37 A 9:17 9:57 A 10:37 11:17 11:46 A 12:27 12:57 A 13:27 13:57 A 14:27 14:57 15:27 A 15:57 16:32 A 17:02 17:47 A 18:37 19:47 20:57

A* - Autobus A* - Autobus kursuje w piątki, w pozostałe dni bus

KURSUJE W SOBOTY

5:27 A 5:57 6:27 A 7:27 8:37 A 9:17 9:57 11:17 A 12:27 12:57 A

13:27 13:57 14:27 15:27 A 15:57 16:32 17:02 17:47 18:37 19:47 20:57

KURSUJE W NIEDZIELE

5:57 6:27 7:27 8:37 9:17 9:57 11:17 12:27 13:27 14:27 15:27 A 16:32 A 17:02 17:47 18:37 19:47 A 20:57 A

KURSUJE W ŚWIĘTA

6:27 7:27 8:37 9:57 11:17 13:27 15:27 16:32 17:47 18:37 19:47 20:57

 

BUSY NIE KURSUJĄ W NOWY ROK (1.I), W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH I W BOŻE NARODZENIE (25.XII)

10Rybie

KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU (W DNI ROBOCZE)

4:19 4:59 5:29 5:59 A 6:29 6:59 A 7:29 7:59 8:39 A 9:19 9:59 A 10:39 11:19 11:48 A 12:29 12:59 A 13:29 13:59A 14:29 14:59 15:29 A 15:59 16:34 A 17:04 17:49 A 18:39 19:49 20:59

A* - Autobus A* - Autobus kursuje w piątki, w pozostałe dni bus

KURSUJE W SOBOTY

5:29 A 5:59 6:29 A 7:29 8:39 A 9:19 9:59 11:19 A 12:29 12:59 A 13:29 13:59 14:29 15:29 A 15:59 16:34 17:04 17:49 18:39 19:49 20:59

KURSUJE W NIEDZIELE

5:59 6:29 7:29 8:39 9:19 9:59 11:19 12:29 13:29 14:29 15:29 A 16:34 A 17:04 17:49 18:39 19:49 A 20:59 A

KURSUJE W ŚWIĘTA

6:29 7:29 8:39 9:59 11:19 13:29 15:29 16:34 17:49 18:39 19:49 20:59

 

BUSY NIE KURSUJĄ W NOWY ROK (1.I), W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH I W BOŻE NARODZENIE (25.XII)

11Młogoszyn

KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU (W DNI ROBOCZE)

4:22 5:02 A 5:32 6:02 A 6:32 7:02 A 7:32 8:02 8:42 A 9:22 10:02 A 10:42 11:22 11:51 A 12:32 13:02 A 13:32 14:02 A 14:32 15:02 15:32 A 16:02 16:37 A 17:07 17:52 A 18:42 19:52 21:02

A* - Autobus A* - Autobus kursuje w piątki, w pozostałe dni bus

KURSUJE W SOBOTY

5:32 A 6:02 6:32 A 7:32 8:42 A 9:22 10:02 11:22 A 12:32 13:02 A 13:32 14:02 14:32 15:32 A 16:02 16:37 17:07 17:52 18:42 19:52 21:02

KURSUJE W NIEDZIELE

6:02 6:32 7:32 8:42 9:22 10:02 11:22 12:32 13:32 14:32 15:32 A 16:37 A 17:07 17:52 18:42 19:52 A 21:02 A

KURSUJE W ŚWIĘTA

6:32 7:32 8:42 10:02 11:22 13:32 15:32 16:37 17:52 18:42 19:52 21:02

 

BUSY NIE KURSUJĄ W NOWY ROK (1.I), W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH I W BOŻE NARODZENIE (25.XII)

12Pęcławice

KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU (W DNI ROBOCZE)

4:25 5:05 A 5:35 6:05 A 6:35 7:05 A 7:35 8:05 8:45 A 9:25 10:05A 10:45 11:25 11:54 A 12:35 13:05 A 13:35 14:05 A 14:35 15:05 15:35 A 16:05 16:40 A 17:10 17:55 A 18:45 19:55 21:05

A* - Autobus A* - Autobus kursuje w piątki, w pozostałe dni bus

KURSUJE W SOBOTY

5:35 A 6:05 6:35 A 7:35 8:45 A 9:25 10:05 11:25 A 12:35 13:05 A 13:35 14:05 14:35 15:35 A 16:05 16:40 17:10 17:55 18:45 19:55 21:05

KURSUJE W NIEDZIELE

6:05 6:35 7:35 8:45 9:25 10:05 11:25 12:35 13:35 14:35 15:35 A 16:40 A 17:10 17:55 18:45 19:55 A 21:05 A

KURSUJE W ŚWIĘTA

6:35 7:35 8:45 10:05 11:25 13:35 15:35 16:40 17:55 18:45 19:55 21:05

 

BUSY NIE KURSUJĄ W NOWY ROK (1.I), W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH I W BOŻE NARODZENIE (25.XII)

13Górki Pęcławskie

KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU (W DNI ROBOCZE)

4:27 5:07 A 5:37 6:07 A 6:37 7:07 A 7:37 8:07 8:47 A 9:27 10:07 A 10:47 11:27 11:56 A 12:37 13:07 A 13:37 14:07 A 14:37 15:07 15:37 A 16:07 16:42 A 17:12 17:57 A 18:47 19:57 21:07

A* - Autobus A* - Autobus kursuje w piątki, w pozostałe dni bus

KURSUJE W SOBOTY

5:37A 6:07 6:37 A 7:37 8:47 A 9:27 10:07 11:27 A 12:37 13:07 A 13:37 14:07 14:37 15:37 A 16:07 16:42 17:12 17:57 18:47 19:57 21:07

KURSUJE W NIEDZIELE

6:07 6:37 7:37 8:47 9:27 10:07 11:27 12:37 13:37 14:37 15:37 A 16:42 A 17:12 17:57 18:47 19:57 A 21:07 A

KURSUJE W ŚWIĘTA

6:37 7:37 8:47 10:07 11:27 13:37 15:37 16:42 17:57 18:47 19:57 21:07

 

BUSY NIE KURSUJĄ W NOWY ROK (1.I), W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH I W BOŻE NARODZENIE (25.XII)

14Rogaszyn

KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU (W DNI ROBOCZE)

4:28 5:08 A 5:38 6:08 A 6:38 7:08 A 7:38 8:08 8:48 A 9:28 10:08A 10:48 11:28 11:57 A 12:38 13:08 A 13:38 14:08 A 14:38 15:08 15:38 A 16:08 16:43 A 17:13 17:58 A 18:48 19:58 21:08

A* - Autobus A* - Autobus kursuje w piątek, w pozostałe dni bus

KURSUJE W SOBOTY

5:38A 6:08 6:38 A 7:38 8:48 A 9:28 10:08 11:28 A 12:38 13:08 A 13:38 14:08 14:38 15:38 A 16:08 16:43 17:13 17:58 18:48 19:58 21:08

KURSUJE W NIEDZIELE

6:08 6:38 7:38 8:48 9:28 10:08 11:28 12:38 13:38 14:38 15:38 A 16:43 A 17:13 17:58 18:48 19:58 A 21:08 A

KURSUJE W ŚWIĘTA

6:38 7:38 8:48 10:08 11:28 13:38 15:38 16:43 17:58 18:48 19:58 21:08

 

BUSY NIE KURSUJĄ W NOWY ROK (1.I), W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH I W BOŻE NARODZENIE (25.XII)

15Michałówka II

KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU (W DNI ROBOCZE)

4:30 5:10 A 5:40 6:10 A 6:40 7:10 A 7:40 8:10 8:50 A 9:30 10:10 A 10:50 11:30 11:59 A 12:40 13:10 A 13:40 14:10 A 14:40 15:10 15:40 A 16:10 16:45 A 17:15 18:00 A 18:50 20:00 21:10

A* - Autobus A* - Autobus kursuje w piątek, w pozostałe dni bus

KURSUJE W SOBOTY

5:40A 6:10 6:40 A 7:40 8:50 A 9:30 10:10 11:30 A 12:40 13:10 A

13:40 14:10 14:40 15:40 A 16:10 16:45 17:15 18:00 18:50 20:00 21:10

KURSUJE W NIEDZIELE

6:10 6:40 7:40 8:50 9:30 10:10 11:30 12:40 13:40 14:40 15:40 A 16:45 A 17:15 18:00 18:50 20:00 A 21:10 A

KURSUJE W ŚWIĘTA

6:40 7:40 8:50 10:10 11:30 13:40 15:40 16:45 18:00 18:50 20:00 21:10

 

BUSY NIE KURSUJĄ W NOWY ROK (1.I), W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH I W BOŻE NARODZENIE (25.XII)

16Piątek

KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU (W DNI ROBOCZE)

4:35 5:15 A 5:45 6:15 A 6:45 7:15 A 7:45 8:15 8:55 A 9:35 10:15 A 10:55 11:35 12:04 A 12:45 13:15 A 13:45 14:15 A 14:45 15:15 15:45 A 16:15 16:50 A 17:20 18:05 A 18:55 20:05 21:15

A* - Autobus A* - Autobus kursuje w piątek, w pozostałe dni bus

KURSUJE W SOBOTY

5:45A 6:15 6:45 A 7:45 8:55 A 9:35 10:15 11:35 A 12:45 13:15 A 13:45 14:15 14:45 15:45 A 16:15 16:50 17:20 18:05 18:55 20:05 21:15

KURSUJE W NIEDZIELE

6:15 6:45 7:45 8:55 9:35 10:15 11:35 12:45 13:45 14:45 15:45 A 16:50 A 17:20 18:05 18:55 20:05 A 21:15 A

KURSUJE W ŚWIĘTA

6:45 7:45 8:55 10:15 11:35 13:45 15:45 16:50 18:05 18:55 20:05 21:15

 

BUSY NIE KURSUJĄ W NOWY ROK (1.I), W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH I W BOŻE NARODZENIE (25.XII)

17Krzyszkowice II

KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU (W DNI ROBOCZE)

4:39 5:19 A 5:49 6:19 A 6:49 7:19 A 7:49 8:19 8:59 A 9:39 10:19 A 10:59 11:39 12:08 A 12:49 13:19 A 13:49 14:19 A 14:49 15:19 15:49 A 16:19 16:54 A 17:24 18:09 A 18:59 20:09 21:19

A* - Autobus A* - Autobus kursuje w piątek, w pozostałe dni bus

KURSUJE W SOBOTY

5:49A 6:19 6:49 A 7:49 8:59 A 9:39 10:19 11:39 A 12:49 13:19 A 13:49 14:19 14:49 15:49 A 16:19 16:54 17:24 18:09 18:59 20:09 21:19

KURSUJE W NIEDZIELE

6:19 6:49 7:49 8:59 9:39 10:19 11:39 12:49 13:49 14:49 15:49 A 16:54 A 17:24 18:09 18:59 20:09 A 21:19 A

KURSUJE W ŚWIĘTA

6:49 7:49 8:59 10:19 11:39 13:49 15:49 16:54 18:09 18:59 20:09 21:19

 

BUSY NIE KURSUJĄ W NOWY ROK (1.I), W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH I W BOŻE NARODZENIE (25.XII)

18Gieczno, Cmentarz

KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU (W DNI ROBOCZE)

4:40 5:24 A 5:55 6:25 A 6:55 7:25 A 7:55 8:25 9:05 A 9:45 10:25 A 11:05 11:45 12:14 A 12:55 13:25 A 13:55 14:25 A 14:55 15:25 15:55 A 16:24 16:56 A 17:30 18:11 A 19:04 20:15 21:25

A* - Autobus A* - Autobus kursuje w piątek, w pozostałe dni bus

KURSUJE W SOBOTY

5:55A 6:24 6:55 A 7:55 9:05 A 9:45 10:25 11:45 A 12:55 13:25 A 13:55 14:25 14:55 15:55A 16:24 16:56 17:30 18:11 19:04 20:15 21:25

KURSUJE W NIEDZIELE

6:24 6:55 7:55 9:05 9:45 10:25 11:45 12:55 13:55 14:55 15:55 A 16:56 A 17:30 18:11 19:04 20:15 A 21:25 A

KURSUJE W ŚWIĘTA

6:55 7:55 9:05 10:25 11:45 13:55 15:55 16:56 18:11 19:04 20:15 21:25

 

BUSY NIE KURSUJĄ W NOWY ROK (1.I), W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH I W BOŻE NARODZENIE (25.XII)

19Rogóźno

KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU (W DNI ROBOCZE)

4:43 5:27 A 5:58 6:28 A 6:58 7:28 A 7:58 8:28 9:08 A 9:48 10:28 A 11:08 11:48 12:17 A 12:58 13:28 A 13:58 14:28 A 14:58 15:27 15:58 A 16:27 16:59 A 17:33 18:14 A 19:07 20:18 21:28

A* - Autobus A* - Autobus kursuje w piątek, w pozostałe dni bus

KURSUJE W SOBOTY

5:58A 6:28 6:58 A 7:58 9:08 A 9:48 10:28 11:48 A 12:58 13:28 A 13:58 14:28 14:58 15:58A 16:27 16:59 17:33 18:14 19:07 20:18 21:28

KURSUJE W NIEDZIELE

6:28 6:58 7:58 9:08 9:48 10:28 11:48 12:58 13:58 14:58 15:58 16:59 17:33 18:14 19:07 20:18 21:28

KURSUJE W ŚWIĘTA

6:58 7:58 9:08 10:28 11:48 13:58 15:58 16:59 18:14 19:07 20:18 21:28

 

BUSY NIE KURSUJĄ W NOWY ROK (1.I), W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH I W BOŻE NARODZENIE (25.XII)

20Warszyce

KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU (W DNI ROBOCZE)

4:46 5:30 A 6:01 6:31 A 7:01 7:31 A 8:01 8:31 9:11 A 9:51 10:31 A 11:11 11:51 12:20 A 13:01 13:31 A 14:01 14:31 A 15:01 15:30 16:01 A 16:30 17:02 A 17:35 18:17 A 19:10 20:24 21:30

A* - Autobus A* - Autobus kursuje w piątek, w pozostałe dni bus

KURSUJE W SOBOTY

6:01A 6:31 7:01 A 8:01 9:11 A 9:51 10:31 11:51 A 13:01 13:31 A 14:01 14:31 15:01 16:01A 16:30 17:02 17:35 18:17 19:10 20:24 21:30

KURSUJE W NIEDZIELE

6:31 7:01 8:01 9:11 9:51 10:31 11:51 13:01 14:01 15:01 16:01 A 17:02 A 17:35 18:17 19:10 20:24 A 21:30 A

KURSUJE W ŚWIĘTA

7:01 8:01 9:11 10:31 11:51 14:01 16:01 17:02 18:17 19:10 20:24 21:30

 

BUSY NIE KURSUJĄ W NOWY ROK (1.I), W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH I W BOŻE NARODZENIE (25.XII)

21Biała, k/ Zgierza, zgierska/bar

KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU (W DNI ROBOCZE)

4:49 5:33 A 6:04 6:34 A 7:04 7:34 A 8:04 8:34 9:14 A 9:54 10:34 A 11:14 11:54 12:23 A 13:04 13:34 A 14:04 14:34 A 15:04 15:33 16:04 A 16:33 17:05 A 17:38 18:20 A 19:13 20:27 21:33

A* - Autobus A* - Autobus kursuje w piątek, w pozostałe dni bus

KURSUJE W SOBOTY

6:04A 6:34 7:04 A 8:04 9:14 A 9:54 10:34 11:54 A 13:04 13:34 A 14:04 14:34 15:04 16:04A 16:33 17:05 17:38 18:20 19:13 20:27 21:33

KURSUJE W NIEDZIELE

6:34 7:04 8:04 9:14 9:54 10:34 11:54 13:04 14:04 15:04 16:04 A 17:05 A 17:38 18:20 19:13 20:27 A 21:33 A

KURSUJE W ŚWIĘTA

7:04 8:04 9:14 10:34 11:54 14:04 16:04 17:05 18:20 19:13 20:27 21:33

 

BUSY NIE KURSUJĄ W NOWY ROK (1.I), W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH I W BOŻE NARODZENIE (25.XII)

22Zgierz, Piątkowska/Kasprowicza rondo

KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU (W DNI ROBOCZE)

4:56 5:40 A 6:11 6:41 A 7:11 7:41 A 8:11 8:41 9:21 A 10:01 10:41 A 11:21 12:01 12:30 A 13:11 13:41 A 14:11 14:41 A 15:11 15:40 16:11 A 16:40 17:12 A 17:45 18:17 A 19:20 20:34 21:40

A* - Autobus A* - Autobus kursuje w piątek, w pozostałe dni bus

KURSUJE W SOBOTY

6:11A 6:41 7:11 A 8:11 9:21 A 10:01 10:41 12:01 A 13:11 13:41 A 14:11 14:41 15:11 16:11 A 16:40 17:12 17:45 18:17 19:20 20:34 21:40

KURSUJE W NIEDZIELE

6:41 7:11 8:11 9:21 10:01 10:41 12:01 13:11 14:11 15:11 16:11 17:12 17:45 18:17 19:20 20:34 21:40

KURSUJE W ŚWIĘTA

7:11 8:11 9:21 10:41 12:01 14:11 16:11 17:12 18:17 19:20 20:34 21:40

 

BUSY NIE KURSUJĄ W NOWY ROK (1.I), W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH I W BOŻE NARODZENIE (25.XII)

23Zgierz, Piłsudskiego

KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU (W DNI ROBOCZE)

4:58 5:43 A 6:13 6:43 A 7:14 7:43 A 8:13 8:43 9:25 A 10:03 10:43 A 11:23 12:03 12:32 A 13:13 13:43 A 14:14 14:43 A 15:13 15:43 16:13 A 16:43 17:14 A 17:47 18:19 A 19:23 20:37 21:43

A* - Autobus A* - Autobus kursuje w piątek, w pozostałe dni bus

KURSUJE W SOBOTY

6:13A 6:43 7:14 A 8:13 9:25 A 10:03 10:43 12:03 A 13:13 13:43 A 14:14 14:43 15:13 16:13 A 16:43 17:14 17:47 18:19 19:23 20:37 21:43

KURSUJE W NIEDZIELE

6:43 7:14 8:13 9:25 10:03 10:43 12:03 13:13 14:14 15:13 16:13 A 17:14 A 17:47 18:19 19:23 20:37 A 21:43 A

KURSUJE W ŚWIĘTA

7:14 8:13 9:25 10:43 12:03 14:14 16:13 17:14 18:19 19:23 20:37 21:43 BUSY NIE KURSUJĄ W NOWY ROK (1.I), W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH I W BOŻE NARODZENIE (25.XII)

24Zgierz, 1 Maja/Plac Kilińskiego

KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU (W DNI ROBOCZE)

5:00 5:46 A 6:16 6:46 A 7:18 7:47 A 8:16 8:46 9:29 A 10:06 10:47 A 11:26 12:06 12:35 A 13:16 13:46 A 14:19 14:46 A 15:16 15:46 16:16 A 16:46 17:16 A 17:49 18:21 A 19:26 20:40 21:46

A* - Autobus A* - Autobus kursuje w piątki, w pozostałe dni bus

KURSUJE W SOBOTY

6:16 A 6:46 7:18 A 8:16 9:29 A 10:06 10:47 12:06 A 13:16 13:46 A 14:19 14:46 15:16 16:16 A 16:46 17:16 17:49 18:21 19:26 20:40 21:46

KURSUJE W NIEDZIELE

6:46 7:18 8:16 9:29 10:06 10:47 12:06 13:16 14:19 15:16 16:16 A 17:16 A 17:49 18:21 19:26 20:40 A 21:46 A

KURSUJE W ŚWIĘTA

7:18 8:16 9:29 10:47 12:06 14:19 16:16 17:16 18:21 19:26 20:40 21:46

BUSY NIE KURSUJĄ W NOWY ROK (1.I), W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH I W BOŻE NARODZENIE (25.XII)

25Łódź, Zgierska/Sikorskiego

KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU (W DNI ROBOCZE)

5:07 5:53 A 6:23 7:54 A 8:53 9:36 A 10:13 10:54 A 11:33 12:13 12:42 A 13:23 14:26 14:53 A 15:53 16:23 A 16:53 17:23 A 17:56 18:28 A 19:33 20:47 21:53

A* - Autobus A* - Autobus kursuje w piątek, w pozostałe dni bus

KURSUJE W SOBOTY

6:23 A 9:36 A 10:13 10:54 12:13 A 13:23 14:26 14:53 16:23 A 16:53 17:23 17:56 18:28 19:33 20:47 21:53

KURSUJE W NIEDZIELE

9:36 10:13 10:54 12:13 13:23 14:26 16:23 A 17:23 A 17:56 18:28 19:33 20:47 A 21:53 A

KURSUJE W ŚWIĘTA

9:36 10:54 12:13 14:26 16:23 17:23 18:28 19:33 20:47 21:53 BUSY NIE KURSUJĄ W NOWY ROK (1.I), W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH I W BOŻE NARODZENIE (25.XII)

26Łódź, Zgierska/Julianowska

KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU (W DNI ROBOCZE)

5:10 5:56 A 6:26 7:57 A 8:56 9:39 A 10:16 10:57 A 11:36 12:16 12:45 A 13:26 14:29 14:56 A 15:56 16:26 A 16:56 17:26 A 17:59 18:31 A 19:36 20:50 21:56

A* - Autobus A* - Autobus kursuje w piątek, w pozostałe dni bus

KURSUJE W SOBOTY

6:26 A 9:39 A 10:16 10:57 12:16 A 13:26 14:29 14:56 16:26 A 16:56 17:26 17:59 18:31 19:36 20:50 21:56

KURSUJE W NIEDZIELE

9:39 10:16 10:57 12:16 13:26 14:29 16:26 A 17:26 A 17:59 18:31 19:36 20:50 A 21:56 A

KURSUJE W ŚWIĘTA

9:39 10:57 12:16 14:29 16:26 17:26 18:31 19:36 20:50 21:56

BUSY NIE KURSUJĄ W NOWY ROK (1.I), W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH I W BOŻE NARODZENIE (25.XII)

27Łódź, Zachodnia/Lutomierska

KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU (W DNI ROBOCZE)

5:15 6:01 A 6:31 7:01 A 7:33 8:02 A 8:31 9:01 9:44 A 10:21 11:02 A 11:41 12:21 12:50 A 13:32 14:01 A 14:36 15:01 A 15:31 16:01 16:31 A 17:01 17:31 A 18:04 18:36 A 19:41 20:55 22:01

A* - Autobus A* - Autobus kursuje w piątek, w pozostałe dni bus

KURSUJE W SOBOTY

6:31 A 7:01 7:33 A 8:31 9:44 A 10:21 11:02 12:21 A 13:32 14:01 A 14:36 15:01 15:31 16:31 A 17:01 17:31 18:04 18:36 19:41 20:55 22:01

KURSUJE W NIEDZIELE

7:01 7:33 8:31 9:44 10:21 11:02 12:21 13:32 14:36 15:31 16:31 A 17:31 A 18:04 18:36 19:41 20:55 A 22:01 A

KURSUJE W ŚWIĘTA

7:33 8:31 9:44 11:02 12:21 14:36 16:31 17:31 18:36 19:41 20:55 22:01

BUSY NIE KURSUJĄ W NOWY ROK (1.I), W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH I W BOŻE NARODZENIE (25.XII)

28Łódź, Zachodnia/Zielona

KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU (W DNI ROBOCZE)

5:18 6:04 A 6:34 7:04 A 7:38 8:05 A 8:34 9:04 9:47 A 10:24 11:05 A 11:44 12:24 12:53 A 13:38 14:04 A 14:41 15:04 A 15:34 16:04 16:34 A 17:04 17:34 A 18:07 18:39 A 19:44 20:58 22:04

A* - Autobus A* - Autobus kursuje w piątek, w pozostałe dni bus

KURSUJE W SOBOTY

6:34 A 7:04 7:38 A 8:34 9:47 A 10:24 11:05 12:24 A 13:38 14:04 A 14:41 15:04 15:34 16:34 A 17:04 17:34 18:07 18:39 19:44 20:58 22:04

KURSUJE W NIEDZIELE

7:04 7:38 8:34 9:47 10:24 11:05 12:24 13:38 14:41 15:34 16:34 A 17:34 A 18:07 18:39 19:44 20:58 A 22:04 A

KURSUJE W ŚWIĘTA

7:38 8:34 9:47 11:05 12:24 14:41 16:34 17:34 18:39 19:44 20:58 22:04

BUSY NIE KURSUJĄ W NOWY ROK (1.I), W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH I W BOŻE NARODZENIE (25.XII)

29Łódź Kościuszki/Radwańska

KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU (W DNI ROBOCZE)

5:21 6:07 A 6:37 7:07 A 7:41 8:08 A 8:37 9:07 9:50 A 10:27 11:08 A 11:47 12:27 12:56 A 13:41 14:07 A 14:44 15:07 A 15:37 16:07 16:37 A 17:07 17:37 A 18:10 18:42 A 19:47 21:01 22:07

A* - Autobus A* - Autobus kursuje w piątek, w pozostałe dni bus

KURSUJE W SOBOTY

6:37 A 7:07 7:41 A 8:37 9:50 A 10:27 11:08 12:27 A 13:41 14:07 A 14:44 15:07 15:37 16:37 A 17:07 17:37 18:10 18:42 19:47 21:01 22:07

KURSUJE W NIEDZIELE

7:07 7:41 8:37 9:50 10:27 11:08 12:27 13:41 14:44 15:37 16:37 A 17:37 A 18:10 18:42 19:47 21:01 A 22:07 A

KURSUJE W ŚWIĘTA

7:41 8:37 9:50 11:08 12:27 14:44 16:37 17:37 18:42 19:47 21:01 22:07

BUSY NIE KURSUJĄ W NOWY ROK (1.I), W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH I W BOŻE NARODZENIE (25.XII)