Kutno – Łódź


ROZKŁAD WAŻNY OD 26.06.2021

1Kutno, PKP ul. 3 Maja

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK

4:00, 4:50, 5:30, 6:20, 7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 13:40, 14:15, 15:25, 16:45, 18:20, 20:30

SOBOTY

4:50, 6:20, 7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 13:40, 14:15, 15:25, 16:45, 18:20, 20:30

NIEDZIELE

6:20, 9:00, 10:30, 12:00, 13:40, 15:25, 16:45, 18:20, 20:30

2Kutno, Kościuszki Stadion

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK

3:55, 4:45, 5:20, 6:10, 7:20

SOBOTY

4:45, 6:10, 7:20

NIEDZIELE

6:10

3Kutno, 29-go Listopada/PZU

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK

4:02, 4:52, 5:32, 6:22, 7:32, 9:02, 10:32, 12:02, 13:42, 14:17, 15:27, 16:47, 18:22, 20:32

SOBOTY

4:52, 6:22, 7:32, 9:02, 10:32, 12:02, 13:42, 14:17, 15:27, 16:47, 18:22, 20:32

NIEDZIELE

6:22, 9:02, 10:32, 12:02, 13:42, 15:27, 16:47, 18:22, 20:32

4Kutno, Barlickiego

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK

4:03, 4:53, 5:33, 6:24, 7:33, 9:03, 10:33, 12:03, 13:43, 14:18, 15:29, 16:48, 18:23, 20:33

SOBOTY
4:53, 6:24, 7:33, 9:03, 10:33, 12:03, 13:43, 14:18, 15:29, 16:48, 18:23, 20:33

NIEDZIELE

6:24, 9:03, 10:33, 12:03, 13:43, 15:29, 16:48, 18:23, 20:33

5Kutno, Wyszyńskiego

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK

4:05, 4:55, 5:35, 6:26, 7:35, 9:05, 10:35, 12:05, 13:45, 14:20, 15:31, 16:50, 18:25, 20:35

SOBOTY
4:55, 6:26, 7:35, 9:05, 10:35, 12:05, 13:45, 14:20, 15:31, 16:50, 18:25, 20:35

NIEDZIELE

6:26, 9:05, 10:35, 12:05, 13:45, 15:31, 16:50, 18:25, 20:35

6Kutno, Troczewskiego

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK

4:06, 4:56, 5:36, 6:28, 7:36, 9:06, 10:36, 12:06, 13:46, 14:21, 15:33, 16:51, 18:26, 20:36

SOBOTY

4:56, 6:28, 7:36, 9:06, 10:36, 12:06, 13:46, 14:21, 15:33, 16:51, 18:26, 20:36

NIEDZIELE

6:28, 9:06, 10:36, 12:06, 13:46, 15:33, 16:51, 18:26, 20:36

7Kutno, Łąkoszyńska/bloki

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK

4:09, 4:59, 5:39, 6:32, 7:39, 9:09, 10:39, 12:09, 13:49, 14:24, 15:36, 16:54, 18:29, 20:39

SOBOTY
4:59, 6:32, 7:39, 9:09, 10:39, 12:09, 13:49, 14:24, 15:36, 16:54, 18:29, 20:39

NIEDZIELE

6:32, 9:09, 10:39, 12:09, 13:49, 15:36, 16:54, 18:29, 20:39

8Wały

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK

4:15, 4:05, 5:45, 6:38, 7:45, 9:15, 10:45, 12:15, 13:55, 14:30, 15:42, 17:00, 18:35, 20:45

SOBOTY

4:05, 6:38, 7:45, 9:15, 10:45, 12:15, 13:55, 14:30, 15:42, 17:00, 18:35, 20:45

NIEDZIELE

6:38, 9:15, 10:45, 12:15, 13:55, 15:42, 17:00, 18:35, 20:45

9Malewo

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK

4:17, 4:07, 5:47, 6:40, 7:47, 9:17, 10:47, 12:17, 13:57, 14:32, 15:44, 17:02, 18:37, 20:47

SOBOTY
4:07, 6:40, 7:47, 9:17, 10:47, 12:17, 13:57, 14:32, 15:44, 17:02, 18:37, 20:47

NIEDZIELE

6:40, 9:17, 10:47, 12:17, 13:57, 15:44, 17:02, 18:37, 20:47

10Rybie

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK

4:19, 4:09, 5:49, 6:42, 7:49, 9:19, 10:49, 12:19, 13:59, 14:34, 15:46, 17:04, 18:39, 20:49

SOBOTY

4:09, 6:42, 7:49, 9:19, 10:49, 12:19, 13:59, 14:34, 15:46, 17:04, 18:39, 20:49

NIEDZIELE

6:42, 9:19, 10:49, 12:19, 13:59, 15:46, 17:04, 18:39, 20:49

11Młogoszyn

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK

4:22, 5:12, 5:52, 6:45, 7:52, 9:22, 10:52, 12:22, 14:02, 14:37, 15:49, 17:07, 18:42, 20:52

SOBOTY
5:12, 6:45, 7:52, 9:22, 10:52, 12:22, 14:02, 14:37, 15:49, 17:07, 18:42, 20:52

NIEDZIELE

6:45, 9:22, 10:52, 12:22, 14:02, 15:49, 17:07, 18:42, 20:52

12Pęcławice

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK

4:25, 5:15, 5:55, 6:48, 7:55, 9:25, 10:55, 12:25, 14:05, 14:40, 15:52, 17:10, 18:45, 20:55

SOBOTY
5:15, 6:48, 7:55, 9:25, 10:55, 12:25, 14:05, 14:40, 15:52, 17:10, 18:45, 20:55

NIEDZIELE

6:48, 9:25, 10:55, 12:25, 14:05, 15:52, 17:10, 18:45, 20:55

13Górki Pęcławskie

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK

4:27, 5:17, 5:57, 6:50, 7:57, 9:27, 10:57, 12:27, 14:07, 14:42, 15:54, 17:12, 18:47, 20:57

SOBOTY

5:17, 6:50, 7:57, 9:27, 10:57, 12:27, 14:07, 14:42, 15:54, 17:12, 18:47, 20:57

NIEDZIELE

6:50, 9:27, 10:57, 12:27, 14:07, 15:54, 17:12, 18:47, 20:57

14Rogaszyn

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK

4:28, 5:18, 5:58, 6:52, 7:58, 9:28, 10:58, 12:28, 14:08, 14:43, 15:55, 17:13, 18:48, 20:58

SOBOTY
5:18, 6:52, 7:58, 9:28, 10:58, 12:28, 14:08, 14:43, 15:55, 17:13, 18:48, 20:58

NIEDZIELE

6:52,9:28,10:58,12:28,14:08,15:55,17:13,18:48,20:58

15Michałówka II

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK

4:30, 5:20, 6:00, 6:54, 8:00, 9:30, 11:00, 12:30, 14:10, 14:45, 15:57, 17:15, 18:50, 21:00

SOBOTY

5:20, 6:54, 8:00, 9:30, 11:00, 12:30, 14:10, 14:45, 15:57, 17:15, 18:50, 21:00

NIEDZIELE

6:54, 9:30, 11:00, 12:30, 14:10, 15:57, 17:15, 18:50, 21:00

16Piątek

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK

4:35, 5:25, 6:05, 6:59, 8:05, 9:35, 11:05, 12:35, 14:15, 14:50, 16:02, 17:20, 18:55, 21:05

SOBOTY
5:25, 6:59, 8:05, 9:35, 11:05, 12:35, 14:15, 14:50, 16:02, 17:20, 18:55, 21:05

NIEDZIELE

6:59, 9:35, 11:05, 12:35, 14:15, 16:02, 17:20, 18:55, 21:05

17Krzyszkowice II

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK

4:39, 5:29, 6:09, 7:03, 8:09, 9:39, 11:09, 12:39, 14:19, 14:54, 16:06, 17:24, 18:59, 21:09

SOBOTY
5:29, 7:03, 8:09, 9:39, 11:09, 12:39, 14:19, 14:54, 16:06, 17:24, 18:59, 21:09

NIEDZIELE

7:03, 9:39, 11:09, 12:39, 14:19, 16:06, 17:24, 18:59, 21:09

18Gieczno, Cmentarz

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK

4:40, 5:34, 6:15, 7:09, 8:15, 9:45, 11:15, 12:45, 14:25, 15:00, 16:12, 17:24, 19:04, 21:14

SOBOTY

5:34, 7:09, 8:15, 9:45, 11:15, 12:45, 14:25, 15:00, 16:12, 17:24, 19:04, 21:14

NIEDZIELE

7:09, 9:45, 11:15, 12:45, 14:25, 16:12, 17:24, 19:04, 21:14

19Rogóźno

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK

4:43, 5:37, 6:18, 7:12, 8:18, 9:48, 11:18, 12:48, 14:28, 15:03, 16:15, 17:27, 19:07, 21:17

SOBOTY
5:37, 7:12, 8:18, 9:48, 11:18, 12:48, 14:28, 15:03, 16:15, 17:27, 19:07, 21:17

NIEDZIELE

7:12, 9:48, 11:18, 12:48, 14:28, 16:15, 17:27, 19:07, 21:17

20Warszyce

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK

4:46, 5:40, 6:21, 7:15, 8:21, 9:51, 11:21, 12:51, 14:31, 15:06, 16:18, 17:30, 19:10, 21:20

SOBOTY

5:40, 7:15, 8:21, 9:51, 11:21, 12:51, 14:31, 15:06, 16:18, 17:30, 19:10, 21:20

NIEDZIELE

7:15, 9:51, 11:21, 12:51, 14:31, 16:18, 17:30, 19:10, 21:20

21Biała, k/ Zgierza

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK

4:49, 5:43, 6:24, 7:18, 8:24, 9:54, 11:24, 12:54, 14:34, 15:09, 16:21, 17:33, 19:13, 21:23

SOBOTY
5:43, 7:18, 8:24, 9:54, 11:24, 12:54, 14:34, 15:09, 16:21, 17:33, 19:13, 21:23

NIEDZIELE

7:18, 9:54, 11:24, 12:54, 14:34, 16:21, 17:33, 19:13, 21:23

22Zgierz, Piątkowska/Kasprowicza rondo

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK

4:56, 5:50, 6:31, 7:25, 8:31, 10:01, 11:31, 13:01, 14:41, 15:16, 16:28, 17:40, 19:20, 21:30

SOBOTY

5:50, 7:25, 8:31, 10:01, 11:31, 13:01, 14:41, 15:16, 16:28, 17:40, 19:20, 21:30

NIEDZIELE

7:25, 10:01, 11:31, 13:01, 14:41, 16:28, 17:40, 19:20, 21:30

23Zgierz, Piłsudskiego

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK

4:58, 5:53, 6:33, 7:28, 8:33, 10:03, 11:33, 13:03, 14:43, 15:18, 16:30, 17:43, 19:23, 21:33

SOBOTY
5:53, 7:28, 8:33, 10:03, 11:33, 13:03, 14:43, 15:18, 16:30, 17:43, 19:23, 21:33

NIEDZIELE

7:28, 10:03, 11:33, 13:03, 14:43, 16:30, 17:43, 19:23, 21:33

24Zgierz, 1 Maja/Plac Kilińskiego

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK

5:00, 5:56, 6:36, 7:32, 8:36, 10:06, 11:36, 13:06, 14:46, 15:21, 16:33, 17:46, 19:26, 21:36
SOBOTY

5:56, 7:32, 8:36, 10:06, 11:36, 13:06, 14:46, 15:21, 16:33, 17:46, 19:26, 21:36

NIEDZIELE

7:32, 10:06, 11:36, 13:06, 14:46, 16:33, 17:46, 19:26, 21:36

25Łódź, Zgierska/Sikorskiego 1455
KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU (W DNI ROBOCZE)

5:07, 6:43, 7:39A, 7:58, 8:43A, 9:43A, 10:13, 10:54, 11:33A, 12:13, 13:13A, 14:26, 14:53A, 15:28A, 16:03, 16:40, 17:13A, 17:53, 18:28A, 19:33, 20:47, 21:43

KURSUJE W SOBOTY

6:43, 7:39A, 8:43A, 9:43A, 10:13, 11:43A, 12:13, 13:13, 14:26A, 15:28A, 16:03, 16:40, 17:13A, 18:28A, 19:33, 20:47, 21:43

KURSUJE W NIEDZIELE

6:43, 7:39, 9:43, 10:13, 11:43, 12:13, 13:13, 14:26, 15:28, 16:40A, 17:13, 18:28A, 19:33A, 20:47A, 21:43

KURSUJE W ŚWIĘTA

6:43, 7:39, 9:43, 11:43, 13:13, 14:26, 15:28, 16:40, 17:13, 18:28, 20:47, 21:43

A - autobus

BUSY NIE KURSUJĄ W NOWY ROK (1.I), W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH I W BOŻE NARODZENIE (25.XII)

26Łódź, Zgierska/Julianowska 1461
KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU (W DNI ROBOCZE)

5:10, 6:46, 7:42A, 8:01, 8:46A, 9:46A, 10:16, 10:57, 11:46A, 12:16, 13:16A, 14:29, 14:56A, 15:31A, 16:06, 16:43, 17:16A, 17:56, 18:31A, 19:36, 20:50, 21:46

KURSUJE W SOBOTY

6:46, 7:42A, 8:46A, 9:46A, 10:16, 11:46A, 12:16, 13:16, 14:29A, 15:31A, 16:06, 16:43, 17:16A, 18:31A, 19:36, 20:50, 21:46

KURSUJE W NIEDZIELE

6:46, 7:42, 9:46, 10:16, 11:46, 12:16, 13:16, 14:29, 15:31, 16:43A, 17:16, 18:31A, 19:36A, 20:50A, 21:46

KURSUJE W ŚWIĘTA

6:46, 7:42, 9:46, 11:46, 13:16, 14:29, 15:31, 16:43, 17:16, 18:31, 20:50, 21:46

A - autobus

BUSY NIE KURSUJĄ W NOWY ROK (1.I), W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH I W BOŻE NARODZENIE (25.XII)

27Łódź, Zachodnia/Manufaktura 2316
KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU (W DNI ROBOCZE)

5:15, 6:11A, 6:51, 7:47A, 8:06, 8:51A, 9:51A, 10:21, 11:02, 11:50A, 12:21, 13:21A, 14:01, 14:34, 15:01A, 15:36A, 16:11, 16:48, 17:21A, 18:01, 18:36A, 19:41, 20:55, 21:51

KURSUJE W SOBOTY

6:11, 6:51, 7:47A, 8:51A, 9:51A, 10:21, 11:50A, 12:21, 13:21, 14:34A, 15:36A, 16:11, 16:48, 17:21A, 18:36A, 19:41, 20:55, 21:51

KURSUJE W NIEDZIELE

6:51, 7:47, 9:51, 10:21, 11:50, 12:21, 13:21, 14:34, 15:36, 16:48A, 17:21, 18:36A, 19:41A, 20:55A, 21:51

KURSUJE W ŚWIĘTA

6:51, 7:47, 9:51, 11:50, 13:21, 14:34, 15:36, 16:48, 17:21, 18:36, 20:55, 21:51

A - autobus

BUSY NIE KURSUJĄ W NOWY ROK (1.I), W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH I W BOŻE NARODZENIE (25.XII)

28Łódź, Kościuszki/Zielona 0395
KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU (W DNI ROBOCZE)

5:18, 6:13A, 6:55, 7:50A, 8:09, 8:55A, 9:54A, 10:25, 11:05, 11:53A, 12:25, 13:24A, 14:04, 14:37, 15:04A, 15:39A, 16:15, 16:51, 17:24A, 18:04, 18:39A, 19:44, 20:58, 21:54

KURSUJE W SOBOTY

6:13, 6:55, 7:50A, 8:55A, 9:54A, 10:25, 11:53A, 12:25, 13:24, 14:37A, 15:39A, 16:15, 16:51, 17:24A, 18:39A, 19:44, 20:58, 21:54

KURSUJE W NIEDZIELE

6:55, 7:50, 9:54, 10:25, 11:53, 12:25, 13:24, 14:37, 15:39, 16:51A, 17:24, 18:39A, 19:44A, 20:58A, 21:54

KURSUJE W ŚWIĘTA

6:55, 7:50, 9:54, 11:53, 13:24, 14:37, 15:39, 16:51, 17:24, 18:39, 20:58, 21:54

A - autobus

BUSY NIE KURSUJĄ W NOWY ROK (1.I), W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH I W BOŻE NARODZENIE (25.XII)

29Łódź, Kościuszki/Radwańska 1703
KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU (W DNI ROBOCZE)

5:22, 6:16A, 6:59, 7:54A, 8:13, 8:59A, 9:58A, 10:29, 11:10, 11:57A, 12:30, 13:28A, 14:09, 14:41, 15:09A, 15:43A, 16:19, 16:55, 17:28A, 18:08, 18:44A, 19:49, 21:03, 21:58

KURSUJE W SOBOTY

6:16, 6:59, 7:54A, 8:59A, 9:58A, 10:29, 11:57A, 12:30, 13:28, 14:41A, 15:43A, 16:19, 16:55, 17:28A, 18:44A, 19:49, 21:03, 21:58

KURSUJE W NIEDZIELE

6:59, 7:54, 9:58, 10:29, 11:57, 12:30, 13:28, 14:41, 15:43, 16:55A, 17:28, 18:44A, 19:49A, 21:03A, 21:58

KURSUJE W ŚWIĘTA

6:59, 7:54, 9:58, 11:57, 13:28, 14:41, 15:43, 16:55, 17:28, 18:44, 21:03, 21:58

A - autobus

BUSY NIE KURSUJĄ W NOWY ROK (1.I), W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH I W BOŻE NARODZENIE (25.XII)