Bez kategorii

1Regulamin przewozu osób

 

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB

 

 1. Pasażer zawiera umowę przewozu poprzez nabycie biletu jednorazowego lub miesięcznego.
 2. Przewóz pasażerów odbywa się w oparciu o odpowiedni bilet ważny na określony dzień, godzinę i trasę przejazdu.
 3. Pasażer zobowiązany jest do posiadania biletu przez cały okres podróży i okazania do kontroli osobom uprawnionym.

Do kontroli biletu upoważniony jest kierowca oraz uprawnione osoby legitymujące się identyfikatorem wydanym przez Przewoźnika.

 1. Wszelkie reklamacje i uwagi związane z wykonaniem umowy przewozu należy kierować na adres:

       99-300 Kutno ul. Wyszyńskiego 11, p.105, lub mail: skargi@sandbus.pl.

W sytuacjach nagłych lub nieuwzględnionych w niniejszym regulaminie należy kontaktować się z informacją SAND-BUS tel. 508-507-500 w godzinach 9-17.

 1. Dzieciom do lat 4-ch podróżującym bezpłatnie, nie przysługuje prawo do zajmowania osobnego miejsca.
 2. Pasażer posiadający bilet niezgodny z dokumentem uprawniającym do ulgi zostanie obciążony karą 70,00 zł/100,00 zł.
 3. Pasażer podróżujący bez ważnego biletu zobowiązany jest wnieść opłatę karną w wysokości

150,00 zł/200,00 zł. W razie odmowy zapłaty opłaty karnej, pasażer nie może zakupić biletu miesięcznego na 2 najbliższe miesiące.

 1. Pasażerowie mogą przewozić bagaż podręczny, jeśli istnieje możliwość umieszczenia go w pojeździe tak, aby nie utrudniał przejścia oraz nie zagrażał bezpieczeństwu ruchu.
 2. Pasażerowie nie mogą przewozić w pojazdach żadnych zwierząt (z wyjątkiem psów przewodników osoby niewidomej).
 3. Przedmioty pozostawione w autobusie nie są objęte ochroną i odpowiedzialności Przewoźnika.
 4. Pasażer odpowiada za zanieczyszczenia pojazdu lub zniszczenie jego urządzeń i wyposażenia oraz za szkody lub obrażenia odniesione przez współpasażerów powstałe w związku z przewozem bagażu.
 5. Bagażu ręcznego nie wolno umieszczać na miejscach przeznaczonych do siedzenia.
 6. Zabrania się przewozu materiałów niebezpiecznych mogących doprowadzić do zagrożenia życia lub zdrowia pasażerów oraz powodujących zniszczenia mienia.
 7. Zabronione jest spożywanie alkoholu w autobusach Przewoźnika oraz przebywanie w nich osób znajdujących się pod wpływem alkoholu, a także środków odurzających.
 8. Zabrania się palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych w autobusie.
 9. Zabrania się wnoszenia na pokład autobusu oraz posiadania podczas podróży napojów w otwartych opakowaniach (dopuszcza się kubek z zamkniętym wieczkiem).
 10. Nie zastosowanie się do któregokolwiek z punktów powyższego regulaminu może spowodować usunięcie z autobusu w interesie pozostałych pasażerów. Pasażer usunięty nie jest uprawniony do jakiegokolwiek zwrotu poniesionych kosztów, a Przewoźnik nie będzie w żaden sposób odpowiedzialny za usunięcie pasażera i wynikające z tego ewentualne szkody.

  

Skargi i wnioski należy kierować na adres:

Krystian Ślebocki SAND-BUS

99-300 Kutno

 1. Wyszyńskiego 11, lok. 105,
 2. skargi@sandbus.pl

 

26 kwietnia 2019

15.08.2019 KUTNO – ŁÓDŹ

Nasze Kursy na linii Kutno – Lódź 15 oraz 16 Sierpnia 2019r,